Gelderse Post Oude IJsselstreek

7 maart 2018

Gelderse Post Oude IJsselstreek 7 maart 2018


Grotestraat straks groene straat

GENDRINGEN - Het dorp Gendringen wil er alles aan doen om zichzelf weer stevig op de kaart te zetten. Met een bruisende ondernemersvereniging, organisaties en verenigingen die elkaar steeds meer en steeds beter weten te vinden en de lokale overheid die initiatieven van harte ondersteund, lijkt die doelstelling realistisch.

Door Walter Hobelman

Vorige week hebben vier deskundigen een groenplan gepresenteerd aan alle bewoners van de Grotestraat. "De opkomst was zeer goed en onze plannen zijn zeer positief ontvangen", vertelt Patricia Stols, die samen met Maarten Pol, Bart Bresser en Ruud Eijmans een werkelijk uniek plan heeft gepresenteerd. "Het plan houdt in dat de Grotestraat een groene straat gaat worden. Het is ons idee om de rode paaltjes en banken te verwijderen. In de plaats daarvan komen er organisch gevormde (houten) banken en bakken met bloemen. Ook is het plan geopperd dat alle bewoners van de Grotestraat een rijtje tegels weghalen langs hun gevel en daar geveltuintjes gaat aanleggen. Op strategische plekken zetten we bloembakken neer en aan het begin van de Grotestraat vanaf de Anholtseweg komt een bloementuin op de plaats waar onlangs een boom is verdwenen. Een soortgelijke bloementuin willen we ook realiseren bij de Coop", aldus Stols.
De initiatiefnemers hebben tijdens de informatieavond aan de bewoners uitgelegd dat niets moet. "Wie wil die doet mee, wie dat niet wil doet dat niet. Zo simpel is het", aldus Stols. "Wij brengen de structuur aan, de rest bepaalt iedereen zelf. Uiteraard zijn wij beschikbaar voor advies en tips."
Het groenplan is nog in de ontwikkelingsfase. Nu er meer helderheid is over het idee kunnen de vervolgstappen gezet gaan worden. "Gemeente Oude IJsselstreek is zeer positief over de plannen en staat achter het idee", weet Stols te melden. Het concreet uitwerken gaan we doen zoals veel dingen in Gendringen gaan. Men is niet zo van het 'van hogerhand opleggen' maar staat best open voor leuke plannen waarbij iedereen zelf een vinger in de pap kan houden."
Ook wethouder Bert Kuster is enthousiast over de plannen. "Wat ik er mooi aan vind is de gedachte dat de prachtige natuur die rondom Gendringen te vinden is, met dit idee als het ware wordt doorgezet naar de dorpskern. Op die manier ontstaat een mooi geheel. Wat ook zeer positief is, is het feit dat zowel ondernemers als de aanwonenden zich kunnen vinden in dit idee. Als gemeente gaan we kijken op welke wijze wij een rol kunnen gaan spelen, maar daarvoor moeten de plannen nu eerst meer worden uitgewerkt", aldus de wethouder.


Woning-verbeterplan biedt inzicht in mogelijkheden

GENDRINGEN - In gemeente Oude IJsselstreek zijn veel huizen gebouwd vóór 1976. Veel van deze huizen voldoen niet meer aan de eisen van nu en kunnen comfortabeler en energiezuiniger worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door het isoleren van het dak of de gevels en het installeren van zonnepanelen. Daarmee kunnen tocht- en vochtproblemen worden verholpen en kan het elektriciteits- en gasverbruik fors worden verlaagd.

Samen met het verduurSaam energieloket biedt de gemeente Oude IJsselstreek eigenaren van huizen van vóór 1976 een uniek Woningverbeterplan aan. Dit plan geeft inzicht in de huidige staat van het huis, maatregelen om het huis te verbeteren en de kosten en opbrengsten hiervan. Het Woningverbeterplan wordt per huis opgesteld, waardoor de voorgestelde maatregelen en de kosten daarvan ook echt van toepassing zijn voor het eigen huis.
Het Woningverbeterplan wordt samengesteld door een adviseur van Susteen, partner van het verduurSaam energieloket. De adviseur komt bij de woningeigenaar thuis en stelt het plan samen met deze op. Bij het Woningverbeterplan worden tevens offertes voor de voorgestelde maatregelen meegestuurd. Als men dat wil kunnen de werkzaamheden direct worden uitgevoerd, bij voorkeur door een Achterhoeks bedrijf. Maar men kan met deze offertes ook op zoek naar andere bedrijven en zo een goede prijsvergelijking maken. De eigenaar bepaalt altijd zelf wat hij wel en niet wil doen en door wie de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
Gemeente Oude IJsselstreek biedt een korting van 70 euro op het Woningverbeterplan. Men betaalt daardoor nog maar 50 euro voor het eigen unieke Woningverbeterplan. Het eigen unieke Woningverbeterplan kan worden aangevraagd via www.verduursaamenergieloket.nl. Inwoners die vragen hebben over het Woningverbeterplan of willen kennismaken met Susteen kunnen dinsdag 20 maart terecht op een informatieavond over het Woningverbeterplan in het gemeentehuis in Gendringen. De bijeenkomst, georganiseerd door het verduurSaam energieloket, start om 19.30 uur.

Schaatskoorts

Schaatsen op de Schouwgraaf in Ulft. Foto: PR

ULFT - De schaatskoorts loopt op. De Elfstedentocht lijkt nog ver weg, maar op woensdagavond barst in Haaksbergen de strijd om het NK op natuurijs los. Her en der staan ijsbanen op punt van openen. Op de grotere waterpartijen is het ijs nog niet betrouwbaar, maar op ondergelopen weilanden en ondiepe slootjes worden door de eerste liefhebbers de schaatsen al ondergebonden. Op de Schouwgraaf in Ulft stonden deze kinderen ook al op de schaats, onder koude maar mooie schaatsomstandigheden.

Schaatsen op de Schouwgraaf in Ulft. Foto: PR

Wachten op ijs

Foto: Henk van Raaij

OUDE IJSSELSTREEK - De ijsbanen in Varsseveld en Gendringen konden donderdag eindelijk open. De koek bleek goed voor enkele dagen schaatsplezier. In Gendringen kon zo het noeste werk van eind vorig jaar -toen is een nieuwe kleilaag aangebracht op de baan waardoor het water beter bleef staan- worden verzilverd. Het lijkt erop dat het voor deze winter wel gedaan is met de ijspret. De temperaturen liepen al flink op en het voorjaar dient zich aan. Voor de schaatsliefhebbers, zoals die op de ijsbaan in Gendringen (foto) smaakte afgelopen week naar meer en zij zitten vermoedelijk al te wachten op de volgende winterperiode.

Foto: Henk van Raaij

Fitter

Herman Wielens met Alie Schut, het honderdste lid van de FreeWheel Vitality Club. Foto: Reinier Kroesen

De FreeWheel Vitality Club biedt de mogelijkheid elke werkdag een uur gezond te bewegen. Een wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat deelnemers significant fitter, gezonder en minder eenzaam zijn. Er is daarom (inter)nationale belangstelling. Alie Schut werd als honderdste lid in het zonnetje gezet.

Zondag heropening gerenoveerd Buurtschapshuus Heelweg

Robert van der Meij en Gerrit Hoftijzer, bestuursleden Stichting Buurtschapshuus Heelweg. Foto PR

HEELWEG – Nog in geen jaar tijd is het Buurtschapshuus compleet gestript, weer opgeknapt en uitgebreid. Vorig voorjaar werd het gebouw door gemeente Oude IJsselstreek overgedragen aan Stichting Buurtschapshuus Heelweg, gelijk is vervolgens de renovatie gestart. Het biedt onderdak aan veel plaatselijke verenigingen en organisaties, voor het eerst wordt dit jaar daar binnen ook de kermis gevierd. Zondag 11 maart vindt de officiële heropening plaats en kan iedereen het eindresultaat bekijken van 10.00 tot 18.00 uur.

Door Reinier Kroesen

Op 16 mei 2017 droeg wethouder Peter van de Wardt het pand bij de notaris over aan de Stichting. Tot dan toe was het meer dan tachtig jaar in handen van de gemeente en heette het nog Buurtschapshuis. De meeste clubs die er hun onderkomen hadden werden voor de duur van de verbouwing gehuisvest in De Radstake. Aanvankelijk waren er plannen voor nieuwbouw, om financiële redenen kwam dat niet van de grond. Met een nieuw bestuur werd met nieuw elan een ander plan opgepakt: een complete renovatie van het huidige dorpshuis. De gemeente stelde daarvoor een bedrag van 215.000 euro beschikbaar, deels een reservering voor achterstallig onderhoud, deels subsidie. Voor de rest is de klus bekostigd met donaties van onder meer de Provincie, het VSB- en Oranjefonds. Een jaarlijkse donateursactie onder inwoners van Heelweg moet zorgen voor een extra activiteitenpotje.
Sindsdien is hard gewerkt aan de Molenweg. Bouwbedrijf Bruggink heeft het casco verbouwd, een fikse groep vrijwilligers deed de rest. Henk Kraan fungeerde als 'bouwpastoor', coördineerde en zorgde voor de aansturing. Voorzitter Robert van der Meij van de Stichting: "Tot december hadden we al circa vierduizend vrijwilligersuren geteld, tegenover elke vakman die hier één uur werkte staat drie uur vrijwilligerswerk. Het Buurtschapshuus is deels opnieuw ingedeeld, voorzien van een compleet nieuwe afwerking en een grote serre met schuifpuien. Dat gedeelte kan met een schuifwand afgesloten worden van de zaal zodat een extra ruimte ontstaat. Zo kunnen er meerdere activiteiten tegelijk gehouden worden. Het is nu groot genoeg om er kermis te vieren, de feesttent die tientallen jaren in het dorp stond is niet meer nodig. Het toneelgedeelte is voorzien van een professionele geluidsinstallatie, daaronder zit de kelder voor de schietvereniging. Verder vinden hier onder meer de toneelvereniging en ouderensoos, HSV '72, Kruisjasclub, zangvereniging, damesgym, peuterspeelzaal, Vrouwen van NU en Mannenclub onderkomen. Het wordt gerund door vrijwilligers, de begroting willen we rond krijgen met de baropbrengst en zaalhuur van al die instanties. Daarom zijn we ook nog bezig met nieuwe initiatieven, zoals de oprichting van een biljartclub en kookworkshops voor ouderen. Op 11 maart is om 11.00 uur de officiële openingshandeling. Vanaf 12.00 uur speelt de band 'Free Line'. Alle inwoners, vrijwilligers, sponsors, meewerkende bedrijven maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!"

Acht Achterhoekse colleges zetten in op vitale en actieve inwoners

ACHTERHOEK - De acht Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met het leveren van een financiële bijdrage aan Scholder an Scholder 2.0. Na het succes van Scholder an Scholder 1.0 - waarmee bestuurders, leden en betrokkenen van sportverenigingen bewust gemaakt werden van de rol van sport en clubs in de Achterhoek - gaat Scholder an Scholder 2.0 verder met het maken van slimme verbindingen. Slimme verbindingen tussen sport, gezondheid én het sociaal domein. Met als doel een groeiend netwerk van sterke, toekomstbestendige verenigingen en vitale sportparken die bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken.

Sport en beweging kan de gezondheid van inwoners positief beïnvloeden. Ook als samenleving hebben we belang bij gezonde, vitale en actieve inwoners. Ze doen actief mee aan de maatschappij, zijn meer zelfredzaam, leveren een grotere bijdrage aan de samenleving en economie en leggen minder beslag op het zorgstelsel. Zo kunnen maatschappelijke problemen in een vroeg stadium worden aangepakt. Sporten bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen. Het werkt daardoor preventief en voorkomt de gang naar (zwaardere) zorg. Daarom willen de gemeenten actief inzetten op sport en beweging.
Met Scholder an Scholder 2.0 richt men zich aan de ene kant op de concrete invulling van de 21 initiatieven die voortkomen uit Scholder an Scholder 1.0. Maar wordt ook ingezet op 'bruggen slaan', tussen sport en sociaal domein. Een integrale benadering én methodische werkwijze versterkt de inzet van sport als middel voor het sociaal domein. Hiermee wordt meedoen aan de samenleving gestimuleerd en wordt een bijdrage geleverd aan positieve gezondheid. Bij de domeinen jeugdzorg, Wmo of participatie kan sport doorgaans uitstekend als middel worden ingezet.
De acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) dragen financieel bij aan Scholder an Scholder 2.0. Daarnaast draagt de provincie Gelderland vanuit de gebiedsopgaaf financieel bij. Ook de KNVB levert, net zoals bij sas1.0, een financiële bijdrage.

Acht Achterhoekse colleges zetten in op vitale en actieve inwoners

Acht Achterhoekse colleges zetten in op vitale en actieve inwoners

Akkoord financiële bijdrage aan Scholder an Scholder

ACHTERHOEK - De acht Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met het leveren van een financiële bijdrage aan Scholder an Scholder 2.0. Na het succes van Scholder an Scholder 1.0 - waarmee bestuurders, leden en betrokkenen van sportverenigingen bewust gemaakt werden van de rol van sport en clubs in de Achterhoek - gaat Scholder an Scholder 2.0 verder met het maken van slimme verbindingen. Slimme verbindingen tussen sport, gezondheid én het sociaal domein. Met als doel een groeiend netwerk van sterke, toekomstbestendige verenigingen en vitale sportparken die bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken.

Sport en beweging kan de gezondheid van inwoners positief beïnvloeden. Ook als samenleving hebben we belang bij gezonde, vitale en actieve inwoners. Ze doen actief mee aan de maatschappij, zijn meer zelfredzaam, leveren een grotere bijdrage aan de samenleving en economie en leggen minder beslag op het zorgstelsel. Zo kunnen maatschappelijke problemen in een vroeg stadium worden aangepakt. Sporten bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen. Het werkt daardoor preventief en voorkomt de gang naar (zwaardere) zorg. Daarom willen de gemeenten actief inzetten op sport en beweging.

Met Scholder an Scholder 2.0 richt men zich aan de ene kant op de concrete invulling van de 21 initiatieven die voortkomen uit Scholder an Scholder 1.0. Maar wordt ook ingezet op 'bruggen slaan', tussen sport en sociaal domein. Een integrale benadering én methodische werkwijze versterkt de inzet van sport als middel voor het sociaal domein. Hiermee wordt meedoen aan de samenleving gestimuleerd en wordt een bijdrage geleverd aan positieve gezondheid. Bij de domeinen jeugdzorg, Wmo of participatie kan sport doorgaans uitstekend als middel worden ingezet.

De acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) dragen financieel bij aan Scholder an Scholder 2.0. Daarnaast draagt de provincie Gelderland vanuit de gebiedsopgaaf financieel bij. Ook de KNVB levert, net zoals bij sas1.0, een financiële bijdrage.

Herdenkingstocht Kamp Rees naar Megchelen

MEGCHELEN - De jaarlijkse herdenkingstocht van Rees (Dtsl.) naar Megchelen wordt dit jaar gehouden op zondag 11 maart. Het is een wandeltocht ter herinnering aan de dwangarbeiders in het Arbeitslager Groin bij Rees en aan de grootschalige hulpverlening in Megchelen en omgeving in de maanden december 1944 – maart 1945. De dwangarbeiders in het kamp waren voor het grootste deel in steden als Apeldoorn, Haarlem, Den Haag en Rotterdam bij razzia's opgepakt.

Er heerste een niets ontziend regime in het kamp. Door mishandeling, ondervoeding, ziekte kwamen in vier maanden tijd zo'n 350 mensen om. Dwangarbeiders die konden vluchten, kwamen veelal in Megchelen terecht waar ze in de school werden ondergebracht, werden verzorgd en op weg geholpen naar hun thuis.
De herdenkingstocht wordt nu voor de negende keer gehouden en is altijd een indrukwekkende belevenis. De tocht wordt georganiseerd door CLM (Comité Leefbaarheid Megchelen) en de OVGG (Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen) gezamenlijk met Stadt Rees.
Het is een wandeltocht van Rees naar Megchelen. Er zijn twee routes mogelijk, 8,5 km of 11 km. Ook is er mogelijkheid vanuit Megchelen de tocht heen en weer te lopen. Dan is het vertrek om 10.45 uur uit Megchelen.
Deelnemers die in Rees starten, kunnen zich vanaf 12.30 uur verzamelen bij de Stadtwerke aan de Melatenweg. Daar is koffie, aangeboden door Stadt Rees. Om 13.15 uur is er dan een korte plechtigheid bij de locatie van het voormalige dwangarbeiderskamp aan de Melatenweg. Daar zal onder anderen de burgemeester Gerwers van Rees, het woord voeren en zal het koor Time Out de herdenking muzikaal omlijsten.
Na de wandeling zal In Megchelen gelegenheid zijn voor soep, koffie en/of broodjes tegen betaling. Om 16.00 uur is er bij het gedenkteken in Megchelen een plechtigheid ter herinnering aan de slachtoffers en de hulpverlening. Hier zal loco-burgemeester Sluiter van gemeente Oude IJsselstreek een korte toespraak houden; leerlingen van de Martinusschool en het Dames- en Herenkerkkoor van Megchelen nemen aan de herdenking deel.
Deelname aan de Herdenkingstocht is gratis; aanmelden is niet nodig.

Boekenweek: natuur

OUDE IJSSELSTREEK - De Boekenweek, van 10 tot en met 18 maart, viert de natuur. En het boek natuurlijk. Natuur is allesomvattend, overal in en om ons leven. Bij zoveel natuur horen eindeloos veel verhalen. En boeken. In de bibliotheek natuurlijk.

Alle vestigingen besteden aandacht aan het thema Natuur, elk op eigen wijze. Zo zijn in de Bibliotheek Aalten leden van de Nederlandse Bijenhouders vereniging afdeling Aalten met een informatiestand aanwezig. Zij geven informatie over het bijenhouden; hoe lok je bijen naar je tuin, en hoe belangrijk zijn bijen. Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum heeft NBV-afdeling Aalten een jubileumboek uitgegeven, dit boek is tijdens de Boekenweek in de bibliotheek te koop. Flauwers by Laura zal in de Bibliotheek Aalten de Boekenweek met materialen opfleuren. In de Bibliotheek Gendringen zijn op vrijdagmiddag 16 maart imkers Ineke Klompenhouwer en Leo Bruggeman aanwezig, beiden lid van de imkervereniging. Zij geven uitleg over imkeren.

Workshops
Irma Luttikholt geeft aan het thema haar eigen draai en verzorgt in de Bibliotheek Aalten, Ulft en Varsseveld de workshop Na-tuur: recycle-boeken-kunst. De deelnemer maakt tijdens de workshop een mooi gezicht in een boek. Meer informatie hierover op www.achterhoeksepoort.nl.
Op 13 maart houden Het Achterhoeks Kunst Café, de Bibliotheek Achterhoekse Poort en Boekhandel Messink & Prinsen gezamenlijk 'de Avond van de Boekenweek' met als gast Geert Kämink en Eva Schuurman. Geert Kämink zal verhalen vertellen uit zijn boek 'Veldverhalen', verhalen over de natuur en het boerenbestaan. Eva Schuurman, dichter des Achterhoeks, vertelt onder meer over 'Gedonder in de wolken, een spannend jeugdboek dat zij schreef samen met Herman van Veen. Deze avond wordt gehouden bij Café Schiller in Aalten. Kosten bedragen 3,50 euro, leden AKC en de bibliotheek betalen 2 euro.

Het leven vieren tijdens SamenLoop voor Hoop

De eerste donatie voor de SamenLoop voor Hoop is afkomstig van gemeente Oude IJsselstreek. Foto: Walter Hobelman

OUDE IJSSELSTREEK - Dat kanker een vreselijke ziekte is weet iedereen. Waar het woord vroeger zelfs werd vermeden en men het had over 'K' is er tegenwoordig alle ruimte om de ziekte te benoemen. Eén van de redenen hiervoor is misschien wel het feit dat er, dankzij veel onderzoek, tegenwoordig veel te doen is om het ziekteproces te remmen of kanker zelfs te verslaan. Het geld dat nodig is voor onderzoek wordt onder andere tijdens een 'SamenLoop voor Hoop' bij elkaar gewandeld.

Door Walter Hobelman

Op 22 en 23 september is er een SamenLoop voor Hoop in gemeente Oude IJsselstreek. Afgelopen week heeft burgemeester Otwin van Dijk de officiële aftrap gedaan tijdens een informatiebijeenkomst in de kantine van atletiekvereniging Atletico'73 in Gendringen. De avond had vooral als doel om vrijwilligers te vinden om dit geweldige evenement voor te bereiden, te organiseren en tot een succes te maken. "Die doelstelling is voor een deel gelukt; er hebben zich rond de tien personen aangemeld deze avond en daar zijn we blij mee, maar er is nog meer hulp nodig", vertelt Wilma Volman, één van de initiatiefnemers, een paar dagen na de informatie avond.
Wilma is zelf een 'survivor', iemand die de ziekte kanker heeft overwonnen. Tijdens de informatieavond vertelt zij zeer openhartig over haar leven en wat zij op zestienjarige leeftijd allemaal heeft meegemaakt. Het maakt de aanwezigen in de zaal bijzonder stil. Een even indrukwekkend verhaal vertelt Frank van Kouwen, ex- profvoetballer en momenteel trainer van SDOUC 1. Ook hij heeft aan den lijve ondervonden wat kanker met je doet en ook hij mag zich nu een 'survivor' noemen. "De manier waarop de ziekte invloed heeft op relaties, op je kinderen en andere naasten is iets dat onderschat wordt als je e n iet zelf mee te maken hebt gehad", meent Van Kouwen. "Ik ben dankbaar dat ik nu in de gelegenheid ben om iets terug te doen. Het feit dat ik hier sta komt mede omdat ik de moed niet op heb gegeven tijdens de behandelingen. De wil om te overleven was sterk, ik wilde gewoon weer voetballen en da tis gelukt. Om nu via de SamenLoop voor Hoop aandacht te vragen voor kanker en geld in te zamelen voor onderzoek geeft mij voldoening en rust."
Ook burgemeester Otwin van Dijk, die als ambassadeur actief is voor SamenLoop voor Hoop, is zeer duidelijk in zijn motivatie. "We gaan iets bijzonders doen. We gaan het leven vieren en lopen mee en staan stil bij kanker", legt hij uit. "Er blijft geld nodig voor baanbrekend onderzoek naar de ziekte en hoe de kwaliteit van leven te verbeteren is van mensen die met kanker te maken hebben." Daarnaast vindt Van Dijk ook het saamhorigheidsaspect tijdens een SamenLoop voor Hoop zeer waardevol. "Iemand met kanker is allereerst gewoon nog steeds een uniek mens. Je bent niet opeens alleen maar patiënt. Tijdens de SamenLoop voor Hoop in Doetinchem vorig jaar heb ik gezien en gehoord wat er allemaal los komt. Het is een evenement met een lach en een traan. Want we moeten wel realistisch blijven, niet iedereen kan kanker overwinnen. En ook daar is aandacht voor."
Een SamenLoop voor Hoop duurt 24 uur. "Het is een wandelevenement waaraan teams deel kunnen nemen die vooraf en tijdens de loop geld inzamelen voor onderzoek. Het is een estafette wandeltocht, die wordt gehouden op de atletiekbaan van atletico'73 die ons van alle kanten ondersteunen", vertelt Volman." We beginnen op zaterdag 22 september om 14.00 uur. De openingsronde is heel bijzonder. Onder warme aanmoedigingen van familie, vrienden en belangstellenden lopen mensen die kanker hebben of hebben gehad de eerste ronde over het parcours. Met deze ronde laten we zien dat er hoop is en dat we er voor elkaar zijn." Daarna wordt er voortdurend gelopen door 1 of meer teamleden. "Als het donker wordt is er dan een speciale kaarsenceremonie en zondag om 14.00 uur is de slotceremonie waarin ook de totale opbrengst van de SamenLoop voor Hoop bekend wordt gemaakt."
Rondom het wandelparcours is van alles te doen en te beleven. "Het wordt een groot feest, weet ik nog van vorig jaar", aldus burgemeester Van Dijk, die zelf de SamenLoop voor Hoop naar Oude IJsselstreek heeft gehaald. "Na afloop in Doetinchem vroeg men: "waar zijn we volgend jaar te gast?" En voor ik het wist had ik mijn hand opgestoken." Samen met zijn collega's Loes van der Meijs (Doesburg) en Mark Bouman (Doetinchem) is Van Dijk als ambassadeur actief om het evenement te promoten. "We weten nu dus ook al waar we volgend jaar naar toegaan", lacht Van Dijk.
Het geld dat ingezameld wordt gebruikt KWF Kankerbestrijding voor onderzoek, het beïnvloeden van beleid en het delen van kennis over kanker. "Iedereen werkt op vrijwillige basis aan de Samenloop voor Hoop mee", vertelt KWF relatiemanager Jan Puthaar. "In 1949 overleefde slechts 25 procent van de mensen met kanker deze ziekte, inmiddels is dat percentage gegroeid naar 64 procent en het gaat elk jaar nog steeds heel langzaam omhoog." Van de opbrengst van een SamenLoop voor Hoop wordt maximaal 15 cent per euro gebruikt voor de onkosten van evenementen als de SamenLoop. Het resterende deel gaat naar onderzoek en preventiedoelen.
"We kunnen nog meer helpende handen gebruiken. Er zijn verschillende commissies zodat er altijd wel iets te doen is dat bij je past", vertelt Volman. Kijk voor alle informatie op https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/gelderland/oude-ijsselstreek/ of op facebook https://www.facebook.com/SamenLoopOudeIJsselstreek/.

Noorse kinderfilm in de DRU Cultuurfabriek

ULFT - De kinderfilm Casper & Emma de bergen in is op woensdag 21 maart te zien in de Rabobankzaal van de DRU Cultuurfabriek. Een avonturenfilm die zich afspeelt in de Noorse bergen, over twee kinderen die met hun familie op vakantie gaan in de woeste Noorse natuur. De film is geschikt voor alle leeftijden en wordt Nederlands gesproken.

Caspers vader heeft een avontuurlijke vakantie geboekt in de Noorse bergen, ver weg van de bewoonde wereld. Casper en Emma kunnen haast niet wachten. Ook Emma's moeder en Aksel, een goede vriend van Caspers vader gaat mee. Casper heeft een plan bedacht. Tijdens de vakantie wil hij Emma's moeder en Aksel aan elkaar koppelen. Als dat maar goed afloopt in de woeste Noorse natuur…

De kinderfilm Casper & Emma de bergen in wordt vertoond op woensdag 21 maart vanaf 15.00 uur in de Rabobankzaal van de DRU Cultuurfabriek. Kaarten zijn voor 3 euro verkrijgbaar aan de receptie van de DRU Cultuurfabriek (Hutteweg 24, Ulft) of via tel. 0315 – 714358. Tevens zijn ze te bestellen via de website www.drucultuurfabriek.nl.

Koffertjesspel Care Travel groot succes

Mevrouw Gijsbers is blij met de nieuwe rollator. Foto: PR

OUDE IJSSELSTREEK - Stichting CARE Travel, die kleinschalige uitjes organiseert voor hun gasten, organiseerde ook op 27 februari weer een gezellig uitstapje. Dit keer op de mooie locatie Herberg het Hengeveld in Sinderen.

Hier werden de mensen hartelijk ontvangen door gastvrouw Grazyna. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het Care Travel koffertjesspel gespeeld. Een variant van het beroemde koffertjesspel van miljoenenjacht.
De gasten konden, door het kiezen van het juiste koffertje, een mooie prijs winnen. Daarbij werd de spanning door spelleider Jos flink opgevoerd. Mevrouw Gijsbers uit Terborg was uiteindelijk de gelukkige winnares. Zij bleef met een laatste koffertje over en won een gloednieuwe rollator. Deze kwam haar goed van pas want ze was net toe aan een nieuwe.
Na geproost te hebben met een glaasje champagne werd deze Care Travel-middag afgesloten. De rollator is inmiddels aan mevrouw Gijsbers overhandigd.

Voorjaarsconcert Varsseveldse Akkordeon Vereniging

VARSSEVELD - Het jaarlijkse voorjaarsconcert van de Varsseveldse Akkordeon Vereniging onder leiding van Feico van Soest is op zondagmiddag 18 maart in Zalencentrum De Radstake, Twente-Route 8 in Heelweg.

VAV heeft weer een prachtig en afwisselend programma samengesteld, waarin enkele nummers worden aangevuld met zang, contrabas, blazers, keyboard, bouzoukispeler en slagwerk.
Onder meer nummers als A Night like This, The Frensch Song, Dichter und Bauer Medley, YMCA, Het leven danst Sirtaki, Ga met ons mee naar Maastricht, Echo der Berge en vele andere zullen te horen zijn.
Medewerking aan deze middag wordt verleend door The Hohner Boys uit Gaanderen. Ook brengen beide verenigingen enkele stukken samen ten gehore.
Na afloop van het concert kan men nog nagenieten van de The Hohner Boys, die een optreden verzorgen in Het Brouwhuus.
De presentatie is deze middag in handen van Willem te Molder. De zaal is open om 13.00 uur, het concert begint een uurtje later. De entree bedraagt 7,50 euro. Voor meer inlichtingen kan men bellen met het secretariaat tel: 0315-325755
of mailen naar vavmailing@gmail.com.

Krabbeldienst over 'Eerlijk delen'

VARSSEVELD - Zondag 11 maart vanaf 15.30 uur is er in de Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld weer een Krabbeldienst.

Dit is een halfjaarlijkse kerkdienst speciaal voor kinderen tot en met 6 jaar. Het thema is deze keer 'Eerlijk delen'. Kinderen en hun ouders mogen in het kader van dit thema een speelgoedje of kinderkledingstuk meenemen van huis dat zij willen afstaan aan kindje dat minder heeft. Deze spullen worden na de dienst gegeven aan statushouders in Oude IJsselstreek met jonge kinderen.
Het verhaal gaat over Zacheüs de tollenaar oftewel iemand die belasting int. Ds. Gertjan de Pender is de voorganger en Jarik de Graaff begeleidt op de piano. In de dienst kunnen kinderen luisteren, zingen en knutselen. Na afloop is er fris, koffie en thee. Ouders/grootouders/verzorgers, broertjes en zusjes mogen mee. De allerkleinsten kunnen eventueel naar oppas bij de kerk.
De Krabbeldienst is een samenwerking van ouders en werkgroep 'Levend Water' van de Protestantse Gemeente Varsseveld. Contactpersoon is Annemieke Hartemink, tel. 06-12197364.

Achterhoekse Meesters: Toon Klaver

Toon Klaver - Naakt. Afbeelding: PR

ACHTERHOEK - Vijf schilders die hun hart verloren aan de Achterhoek. Deze winter exposeren zij in de Koppelkerk in Bredevoort. Achterhoek Nieuws, uitgever van deze krant, belicht het leven en werk van deze vijf bijzondere Achterhoekse meesters. Deze week: Toon Klaver.

De 85-jarige Toon Klaver (1933) is geboren in Hengevelde in een gezin van elf kinderen. Waar vader dacht dat Toon hem op zou volgen als huisschilder, werd al snel duidelijk dat Toon geen huisschilder, maar kunstschilder zou worden.

Op de lagere school zag Toon een affiche van de ambachtsschool in Enschede met de tekst: 'timmerman- metselaar- schilder- decoratieschilder'. Decoratieschilder. Hij had geen idee wat het was, maar zijn gevoel zei dat dát was wat hij wilde zijn. Na verschillende ontmoetingen met kunstschilders, zoals de Twentse schilder Jan Broeze, wist Toon het zeker: hij werd kunstenaar.

Toon Klaver. Foto: PR

Op de ambachtsschool leerde Toon de basis: materiaalkennis, verf wrijven, tekenen. Vervolgens ging Toon aan het werk bij zijn vader, maar die merkte al vlot dat de ware interesse van zijn zoon elders lag. Voor dag en dauw trok Toon eropuit om de natuur te schilderen; 's avonds na het werk volgde hij de avondschool van de AKI. Toen Toon tijdens een toneelvoorstelling kennismaakte met een bekende decorschilder, vroeg vader dan ook al snel: "Kan Toon niet bij jou in de leer in Lochem?"

Zo kwam Toon in Lochem terecht, waar hij nog steeds woont met zijn vrouw Jo. Hier leerde Toon de antiquairs Nijstad kennen die hem koppelden aan hun restaurateur, die ook voor het Mauritshuis werkte. Van hem leerde Toon alle kneepjes van het restaurateursvak. De gebroeders Nijstad openden grote deuren: Toon kreeg opdrachten bij Prinses Beatrix op Kasteel Drakesteyn, bij Slot Zeist en de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Alle tijd die hem restte, besteedde Toon aan schilderen. Het Amsterdamse kunstenaarsklimaat trok hem mateloos aan. Uren bracht hij door bij de kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken om zich te bekwamen in het modeltekenen. Ook het kleurrijke en artistieke Frankrijk was een geliefd toevluchtsoord. Samen met zijn goede vriend Joop Kruip, die hij kende van de AKI, trokken ze er soms weken op uit om te schilderen in Frankrijk.
Het warme Franse kleurenpalet, de naakten uit Amsterdam: tot op de dag van vandaag bepalen zij het werk van Toon. Waar hij vroeger veel naar voorbeeld schilderde, maakt een oogziekte dit hem in de loop der jaren steeds moeilijker. Maar Toon blijft schilderen. Hij kan niet anders, hij moet. Met brede kwasten en met grote kleurcontrasten. Niet naar model, maar uit het hoofd. "Ik geloof dat mijn werk er niet minder op is geworden – ik denk zelfs sterker. Door mijn beperking, heb ik geleerd om volledig vanuit mijn gevoel te schilderen."

De expositie Achterhoekse Meesters is nog tot en met 2 april te zien in de Koppelkerk in Bredevoort. De Koppelkerk is elke vrijdag, zaterdag en zondag open van 11.00 tot 17.00 uur


Tim Knol en Kraantje Pappie ook naar Zwarte Cross

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross presenteert opnieuw dertig namen, waaronder Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Kraantje Pappie, Hans Kazàn en Uitvaartcentrum De Vreemde Praktijk. Ook Tim Knol komt naar de Zwarte Cross. Alleen voor de vrijdag zag nog enkele kaarten te koop, met Nathaniel Rateliff & The Night Sweats en Kraantje Pappie op het hoofdpodium.

Elke drie weken maakt de organisatie van de Zwarte Cross nieuwe namen bekend. Dit keer zijn dat er 30: Nathaniel Rateliff & The Night Sweats (VS), Kraantje Pappie, Hans Kazàn, Tim Knol, Arp Frique & Family, Eerste Hulp Bij Oversteken, Pieter Post presenteert: Polynesisch vuurwerk, Uitvaartcentrum De Vreemde Praktijk, Daredevils, Diss Nie Okay, Hackensaw Boys (VS), House Of Rock, Kennèh, De Rauwe Jappels, SUSTO (VS), Taliband, The Limiñanas (FR), The Wetnecks, Hoorspel Het Duister, Jeroen Bekke, Martijn Kardol, The Black Blues Brothers (IT), Boka de Banjul, MAMIHLAPINATAPAI, Frontliner, Mightyfools, LNY TNZ, Ensemble National de Reggae (FR), Collieman (BE) en Tommy Tornado. Inmiddels staat de teller op 99% verkochte kaarten.

De Zwarte Cross staat bekend om de bijzondere contrasten en gekke tegenstrijdigheden. Zo vond de organisatie het bijvoorbeeld de hoogste tijd voor een hiphoppodium tijdens deze 22e editie. In samenwerking met muziekplatform Noisey zijn afgelopen woensdag de eerste namen bekend gemaakt: Extince en Fresku. Op het terrein, 160 hectare groot, is er naast hiphop ook een Gospel Church. Hier kunnen zowel gelovigen als atheïsten zich vinden in een gezamenlijke overtuiging dat iedereen kan zingen, dansen. In de Universitent geven gepassioneerde wetenschappers colleges in begrijpelijke mensentaal. Op de Reggaeweide zijn topacts uit binnen- en buitenland van de partij om een exotisch strandfeest te verzorgen. Scheurende blues, dampende soul, rauwe rootsmuziek en stampende boogie, dat is de muziek van The Bayou met de sfeer van de Amerikaanse zuidelijke staten. Wederom vindt de finale van de Dutch Masters of Motocross plaats op de Zwarte Cross. Zelf sportief doen kan in het water van festivalstrand Playa Gasolina. Lege magen worden gevuld op de Fijnproeversweide. Het kampvuurpodium is te vinden in het Walhalla: het festivalterrein exclusief voor campingbezoekers. Ook komen er zo'n 1000 theaterartiesten naar de Theaterweide in Lichtenvoorde. In totaal zijn er 33 verschillende podia en komen er meer dan 250 bands en 1000 theaterartiesten.
Een festivalprogramma met muziek, theater, motorcross en stunts verpakt in een dikke laag humor trekt veel bekijks. Dat is onder andere te merken aan de kaartverkoop. Zo zijn de zaterdag en zondag inmiddels uitverkocht. Voor de vrijdag is inmiddels al 93% van de kaarten verkocht. De kans bestaat dat vóór aanvang van het festival ook de vrijdag uitverkocht raakt. Dit betekent dat de Zwarte Cross voor het eerst in de geschiedenis op voorhand en voor het derde jaar op rij helemaal uitverkocht is.

Medewerkers van de Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van de Zwarte Cross, krijgen meermaals te horen van bezoekers dat ze zich tijdens het festival in Lichtenvoorde pas echt op hun gemak voelen. Dit compliment inspireerde de organisatie om 'Welkom Thuus' tot thema te kiezen.

Dirigent Christo Guenov slaat zijn vleugels uit

Een repetitie met een deel van het koor. Foto: Archief Borculo’s Mannenkoor

ULFT/BORCULO - Dat de muzikale kwaliteiten van Christo Guenov als dirigent en als pianist van hoogstaand niveau zijn, weet het Borculo´s Mannenkoor, als geen ander, al sinds 2006. In de twaalf jaar dat hij de muzikale leider van het BMK is, kan zonder overdrijving worden gezegd dat hij door zijn vakkundigheid, enthousiasme en motivatie, nog eens ondersteund door zijn gave als pianist, het niveau van het BMK muzikaal tot grote hoogte heeft weten te brengen. Dat zijn kwaliteiten langzamerhand de regio zijn ontstegen, blijkt wel uit het gegeven dat hij door het Ulfts Mannenkoor gevraagd is vanaf begin maart de muzikale leiding op zich te willen nemen. Daar heeft hij positief op gereageerd.

in ontmoetingscentrum 't Brewinc in Doetinchem. Foto: Archief Borculo's Mannenkoor

Omdat de repetitieavonden van beide koren op dezelfde avond plaatsvinden, en het UMK door diverse omstandigheden geen andere avond ter beschikking heeft, zou het Borculo's Mannenkoor naar een andere dirigent moeten gaan zoeken. Tekenend voor de verstandhouding tussen koorleden en dirigent, hebben de leden van het BMK (bijna) unaniem gekozen om de repetitieavonden te verzetten, waardoor Christo als dirigent aan het BMK verbonden kan blijven. Dat was geen gemakkelijk te nemen besluit, want 35 jaar traditie zet je niet zo maar overboord. Vanaf 8 maart zijn de repetities van het Borculo's Mannenkoor op donderdagavond, nog altijd van 20.00 tot 22.00 uur en nog altijd in café-restaurant Peters aan de Steenstraat in Borculo.

Keuvelen en kuieren vanuit Antonia

TERBORG - In het kader van de beweegweek worden op de eerste lentedag, woensdag 21 maart, door de activiteitenbegeleiding van Antonia en de KBO enkele begeleide wandelingen vanuit het Antoniagebouw in Terborg gehouden.

Die dag kan men ook op pad om een stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sla dan ook twee vliegen in één klap. De wandelroutes zijn samengesteld met medewerking van De Gruitpoort uit Doetinchem en vastgelegd in boekjes. Door het gebruik van viewmasters kan tijdens de wandeling historisch fotomateriaal worden vergeleken met de huidige situatie. Er kan een keuze worden gemaakt uit wandelingen van 25 tot 45 minuten: seniorvriendelijk. Alvorens van start te gaan wordt om 14.00 uur de deelnemers een kop koffie/thee met versnapering aangeboden. De zaal is open vanaf 13.45 uur. Ook als men niet wil of kan wandelen is men toch van harte welkom. Voor deze 'thuisblijvers' wordt een verhalenbingo gehouden. De activiteit heeft een tweedelig karakter: bewegen en gezelligheid. De middag wordt muzikaal opgefleurd met accordeonmuziek. Bewoners van Antonia, KBO-leden en verder elke belangstellende is uitgenodigd. Men dient zich telefonisch aan te melden voor woensdag 14 maart bij mevrouw R. Kemperman, tel. 0315-326066, of de heer W. Wiendels, tel. 0315-324804. Antonia en de KBO bieden de koffie/thee en de bingoprijzen gratis aan. Een eventueel drankje na afloop komt voor eigen rekening.

Waardevolle Wmo-inloop in Borchuus

Samen sterker door koken en eten

VARSSEVELD - Gemeente Oude IJsselstreek en Estinea zijn afgelopen september een inloop in het Borchuus in Varsseveld gestart. Iedere donderdagavond is er tussen 17.30 en 19.30 uur een groepje mensen die samen druk in de weer zijn met het koken van een maaltijd, die ze daarna natuurlijk samen gezellig opeten. De groep bestaat uit een aantal mensen die via de gemeente vanuit de Wmo ondersteuning krijgen. Samen met een begeleider vanuit Estinea en zes enthousiaste vrijwilligers, ontmoeten en spreken deze mensen elkaar. De wekelijkse ontmoeting en de contacten zijn goed voor de 'zelf- en samenredzaamheid'.

Joanne Diersen, persoonlijk begeleider van Estinea, is een van de vaste aanwezigen tijdens deze avonden. Ze vertelt enthousiast: "Iedere keer kiest een deelnemer wat er de volgende keer wordt gegeten, doen we boodschappen en wordt er gekookt en gegeten. Van de vaste vrijwilligers zijn er iedere week één of twee bij. De vrijwilligers helpen bij het koken, de afwas en het opruimen. Zo leren de deelnemers gezonde maaltijden te koken. En ondertussen wordt er natuurlijk gezellig gekletst over wat men zoal de afgelopen week heeft meegemaakt." Ze vervolgt: "Op een natuurlijke manier komen zo onderwerpen ter sprake die op dat moment spelen. Dat zijn dan ook vaak de onderwerpen waar we tijdens het eten over in gesprek gaan met elkaar, dezelfde avond of ergens in de daaropvolgende weken."

Elkaar
Mariska Somsen, aanspreekpunt van gemeente Oude IJsselstreek voegt toe: "Door deze open, laagdrempelige opzet hopen we dat juist de mensen die vanuit de Wmo wel een steuntje kunnen gebruiken, ook zelf ervaren en merken dat ze elkaar kunnen helpen en iets voor elkaar kunnen betekenen. Normaal gesproken krijgen deze mensen één of een paar keer per week individuele ondersteuning aan huis. Door een zo'n ondersteuningsmoment nu deels te vervangen door deze inloop is de kans natuurlijk groot dat tegelijkertijd ook hun vrienden- en kennissenkring wordt uitgebreid. Dat is van grote waarde!" Diersen knikt: "Dat is zeker zo. Zo zijn afgelopen kerst drie deelnemers met een vrijwilliger samen naar de kerstshow van de Intratuin in Duiven geweest. Iets dat heel gewoon en spontaan ontstond."

Geweldig
Erik Arentsen is een van de vaste deelnemers van de inloop. Hij vertelt: "Ik vind het leuk. Er is een goede sfeer en het is er gezellig. Je leert iedere keer weer andere menu's koken. Maar je leert elkaar vooral kennen en je weet wat je aan elkaar hebt. Je leert ook overleggen met elkaar." Ina Tuenter vult aan: "Ik kom hier naartoe voor de voor de contacten met de andere deelnemers en de vrijwilligers. Maar ik leer ook om samen te koken en te letten op gezonde voeding. En dat dat ook goedkoop kan. Het samen eten vind ik erg leuk en gezellig."
Ook de vrijwilligers zijn enthousiast. Elly Engel: "Het is een geweldig project. Het geeft een goed gevoel om anderen wat te kunnen leren. Het enthousiasme van de deelnemers is geweldig. Ook is het mooi om te zien hoe men met elkaar omgaat. Goede sociale contacten zijn belangrijk. Meer deelnemers zijn van harte welkom."
"De inloop is in september gestart en loopt voorlopig voor één jaar. Er is op dit moment zeker ruimte voor meer deelnemers', laat Somsen weten. "Denk je zelf in aanmerking te komen of weet je iemand voor wie dit een waardevolle activiteit kan zijn, laat het dan weten." Diersen verduidelijkt: "En natuurlijk ben je ook van harte welkom wanneer minder met koken hebt. Het gaat erom dat je andere mensen kunt ontmoeten, dat er altijd iemand is die met je mee kan denken wanneer je ergens mee zit."

Toneel in Heelwegs Buurtschapshuus

HEELWEG - Toneelgroep Heelweg speelt op zaterdagavond 24 maart het blijspel 'Een baby om te stelen' in het Buurtschapshuus, Molenweg 17 in Heelweg. Aanvang van de voorstelling is om 20.00 uur. Meer informatie en reserveren via www.toneelgroepheelweg.nl of tel. 06-12046441.

Internationale belangstelling voor FreeWheel Vitality Club

Er wordt gesport op onder meer de velden van voetbalclub SDOUC. Foto: PR

Extra ledenaanwas na lovende publicaties in landelijke en internationale media


ULFT – De FreeWheel Vitality Club biedt freewheelers (mensen die hun dagbesteding vrij kunnen indelen) de mogelijkheid elke werkdag een uur gezond te bewegen. Een wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat ze significant fitter, gezonder en minder eenzaam zijn dan anderen in dezelfde leeftijdscategorie. De laatste maanden is er daarom vanuit het hele land belangstelling voor het Ulftse initiatief. Artikelen in de NRC, de Engelse Sunday Times, het KBO/PCOB Magazine en Sport.nl zorgden voor extra aanwas, maandagmorgen werd Alie Schut tijdens de training als honderdste lid in het zonnetje gezet.

Door Reinier Kroesen

Herman Wielens met Alie Schut, het honderdste lid van de FreeWheel Vitality Club. Foto: Reinier Kroesen

Initiator Herman Wielens: "In 2006 werd ik diabetespatiënt en moest ik eigenlijk metformine slikken. Maar, daar had ik geen zin in. Toen las ik in een internetartikel van de Universiteit Groningen dat je door elke dag te lopen een grote kans had er af te komen. Dat deed ik en inderdaad, een half jaar later was het over. Later kwam ik in Amerika het boek 'Next Year Younger' tegen, waarin werd aangetoond dat je door elke dag een uur gevarieerd te bewegen gemiddeld zeventig procent van de ouderdomskwalen en veertig procent van alle ernstige ziektes kunt voorkomen." Met die wetenschap richtte hij met Willem Schepers in 2010 de FreeWheel Club op, inmiddels de FreeWheel Vitality Club. Iedere ochtend komen gemiddeld veertig mensen een uur samen bewegen bij SDOUC of Atletico. De deelnamekosten zijn laag omdat alle oefeningen in de buitenlucht zijn. De begeleiding wordt door leden zelf gedaan. Hierdoor kan elke inkomensgroep deelnemen. Elke zes weken wordt een conditietest afgenomen, de resultaten verbeteren nog steeds. De oudste leden zijn de tachtig gepasseerd en lijken niet ouder te worden. De club onderscheidt zich door het geringe aantal opzeggingen, in tegenstelling tot vrijwel alle andere initiatieven op dit gebied."
In 2016 kwam Wielens in contact met David van Bodegom, publicist, arts en wetenschappelijk medewerker van de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Deze was zeer onder de indruk van de aanpak. In vervolg daarop onderzocht promovendus Paul van de Vijver van dat instituut de groep. Hij constateerde dat geregelde deelnemers aantoonbaar fitter, slanker, gezonder en minder eenzaam zijn. Hij onderzocht met name ook de oorzaak van het lage uitvalspercentage en hoe het altijd buiten bewegen werd ervaren. De resultaten werden gepubliceerd in het internationale wetenschappelijk tijdschrift 'Translational Behavioral Medicine'. Daarmee kwam de (inter-)nationale belangstelling op gang. De NRC publiceerde onlangs een succesverhaal over Achterhoekse ouderen die in de vrieskou op de 'buuk' op de grond moeten liggen om te 'planken'. Om te testen of de FreeWheel-aanpak ook werkt in de stad is in Leiden een soortgelijke club opgericht. Ook daar functioneert het, er zijn daar al twee clubs bijgekomen. Ook in Den Haag gaat de eerste van start. Er komen steeds meer aanvragen van geïnteresseerde burgers en sportclubs. Gemeentelijke delegaties uit Doetinchem, Hengelo (O) en Breda komen binnenkort kijken.

Maar de Stichting FreeWheel is daarmee nog niet tevreden. Wielens: "Er kan zoveel meer voor senioren. We brainstormen in het bestuur over de heroprichting van de FreeWheel Leonardo Club en beweegactiviteiten voor senioren met beperkingen. Samen met KBO-Senioren Belang Ulft werken we aan een nieuwe activiteitenclub en pogen alsnog een Integraal Preventief Gezondheidscentrum van de grond te krijgen. De Blenk staat al twee jaar te verpieteren, maar de binnenkort vrijkomende VMBO school de Wesenthorst biedt ons een nieuwe mogelijkheid. Daarin kunnen als extra circa vijftig appartementen worden ingericht. De gemeente moet dan dit keer wel mee willen werken. Preventieve gezondheidszorg voor senioren was de laatste vier jaar niet belangrijk, maar hopelijk is er bij de politieke partijen inmiddels sprake van voortschrijdend inzicht in deze. Senioren en andere Freewheelers die mee willen denken over deze nieuwe initiatieven, nieuwe trainers en nieuwe leden zijn zeer welkom."


stichtingfreewheel@hotmail.com

Herdenking Rademakersbroek als inspiratiebron

Burgemeester Otwin van Dijk met zijn vrouw Karin en twee leerlingen van de Meeander bij de kranslegging. Foto: Walter Hobelman


VARSSEVELD - "U geeft aan hoe belangrijk herdenken is", zegt burgemeester Otwin van Dijk in zijn welkomstwoord tijdens de herdenking bij Rademakersbroek tegen de aanwezigen. Het verzet van toen kan een inspiratiebron zijn voor de problematiek van nu. Het leert ons dat we anno 2018 niet moeten toekijken maar op moeten komen voor de rechten van anderen." De herdenking was dit jaar in een grote tent vanwege de snijdende kou. Alleen de kranslegging en de minuut stilte vonden buiten, bij het monument plaats.

Door Walter Hobelman

Het verhaal van Rademakersbroek is bij velen bekend, maar blijft indrukwekkend. Op 2 maart 1945 werden 46 gevangenen door de Duitsers uit de Doetinchemse gevangenis De Kruisberg gehaald en in het graanveld bij Rademakersbroek, even buiten Varsseveld, geëxecuteerd. De gevangenen waren mensen die door de Duitsers gevangen gezet waren voor relatief kleine vergrijpen, of soms slechts voor het vermoeden daarvan. Kandidaten voor represailles door de Duitsers.
De executie van deze 46 mensen was een vergelding voor het ombrengen van vier Duitse soldaten door verzetsgroep de Bark. De Bark was een oude boerderij tussen Aalten en Dinxperlo, waar een verzetsgroep/knokploeg regelmatig samenkwam. Eind februari stuiten de vier Duitsers bij toeval op de boerderij. Ze waren aan het kijken waar ze geschut het best konden opstellen voor de verdediging tegen de oprukkende geallieerden. Of beter gezegd: om de terugtocht te dekken want de oorlog was bijna voorbij.
In 1949 is het monument aan Rademakersbroek opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de executie.

"Het jaar 2018 is door het 'nationaal comité 4 en 5 mei' uitgeroepen tot 'Jaar van het Verzet' om op die manier het verzet, zoals dat tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvond, als inspiratiebron te gebruiken voor de tegenwoordige tijd", aldus de burgemeester. Hij spreekt heel bewust de aanwezigen aan die de oorlog niet persoonlijk hebben meegemaakt. "Juist wij moeten het verhaal van toen, dat we hebben gehoord van opa's en oma's, doorvertellen. De vrijheid van nu hebben we te danken aan het verzet en de treurnis van toen", houdt hij onder andere de leerlingen van groep 7/8 van basisschool de Meeander uit Heelweg voor. "Juist als je de oorlog niet hebt meegemaakt is het belangrijk om je zelf af te vragen hoe jij zou handelen in dergelijke omstandigheden. Wat is dan geoorloofd? Waar ligt dan je verantwoordelijkheid? En welke middelen zijn dan gerechtvaardigd?"
De leerlingen dragen zelf geschreven gedichten voor waarin duidelijk naar voren komt dat geen enkel kind zit te wachten op een nieuwe oorlog. De manier waarop deze kinderen naar het verhaal van Rademakersbroek kijken is soms zeer verrassend en gebeurt vanuit bijzondere invalshoeken. "Ze waren het ergens niet mee eens. Nou en? Met praten kan je toch ook iets oplossen?" Een ander schrijft: "Je kon niet eens buiten spelen", en weer een ander: "Doodgeschoten worden is helemaal niet leuk." En over de 46 mannen die uit de Kruisberg werden gehaald: "Meegenomen-omgekomen." Misschien wel de meest veelzeggende quote.
Kirsten Zimmerman sprak de aanwezigen toe en vertelde over haar oud-oom Wim Gerritsen uit Leidschendam. Hij is één van de mannen die op 2 maart 1945 bij Rademakersbroek is gefusilleerd. Al eerder heeft Kirsten Zimmerman gepubliceerd over de oorlogsgeschiedenis van haar oudoom en zijn vader (die de oorlog ook niet overleefde) en ze is nu bezig om verhalen van alle 46 slachtoffers te verzamelen binnen het project 'Geef de namen een gezicht'. "Er lopen vanuit Rademakersbroek sporen door het hele land", aldus Zimmerman. "Het verdriet is altijd gebleven, bij de directe nabestaanden, maar ook bij de generaties daarna. Het bewust stilzwijgen over wat er was gebeurd was voor ons als kinderen soms niet te vatten. Niet iedereen wilde, of kon, er over praten. Maar het is belangrijk dat de verhalen bekend worden zodat we ook jonge mensen kunnen laten nadenken over verzet tegen onrecht en de strijd voor vrede en vrijheid."
Kleinkoor Vocaliste ondersteunde de herdenking en zong, ingetogen en met gevoel, twee passende liederen 'far and near' en 'God be with you till we meet again'.

The Bluebettes brengen sixties tot leven

ULFT - In de theaterzaal van de DRU Cultuurfabriek brengen op vrijdag 23 maart The Bluebettes het publiek terug naar de swingende jaren zestig. In hun nieuwste theatershow Back to Mono brengen deze vijf topmuzikanten een sprankelende ode aan vrouwelijke helden en mannelijke toppers uit de 'swinging sixties'. aanvang is om 20.00 uur.

Back to Mono is een schitterende en swingende trip down memory lane. De dames van The Bluebettes lieten zich bij hun keuze van pareltjes uit de jaren zestig slechts leiden door onderbuik, kippenvel en dansdrang. De dames stoften de platencollecties van hun ouders af voor dit muzikale eerbetoon aan helden als The Supremes, Dionne Warwick en Etta James en toppers als The Beatles en The Monkees. Met een flinke dosis energie, muzikaliteit en humor voeren
The Bluebettes de bezoeker terug naar de huiskamer, terug naar de platenspeler, voor een feest der herkenning vol swingende dansnummers, zoete koortjes en scheurende strotten.
Kaarten zijn voor 19 euro (inclusief garderobe en consumptie) verkrijgbaar aan de receptie van de DRU Cultuurfabriek (Hutteweg 24, Ulft) of via tel. 0315 – 714358. Tevens zijn ze te bestellen via www.drucultuurfabriek.nl.

Column

7 maart

Ulft

Vakantiepret - Winter editie

SSP-HAL ULFT

12 maart

Terborg

Hatha Yoga

Yogacentrum Terborg

12 maart tot 26 maart

Terborg

Korte cursus over kunst door Maria Driessen

Bibliotheek Achterhoekse Poort

13 maart

Terborg

Yin Yoga in Terborg

Yogacentrum Terborg

14 maart

Ulft

Vakantiepret - Winter editie

SSP-HAL ULFT

16 maart

Terborg

Yoga met Live Harp muziek

Yogacentrum Terborg

19 maart

Terborg

Hatha Yoga

Yogacentrum Terborg

Rotaryclubs organiseren Beroepenvoorlichting in Amphion

DOETINCHEM – De Rotaryclubs Doetinchem-Oude IJssel en Rotaryclub Doetinchem organiseren op maandag 12 maart in schouwburg Amphion voor de 29ste keer een beroepenvoorlichting voor leerlingen van de middelbare scholen in Doetinchem en Silvolde.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen leerlingen en hun ouders de mogelijkheid om vanuit de praktijk informatie over de meest uiteenlopende beroepen te vergaren. Zij kunnen in één-op-één gesprekken vragen stellen aan mensen met het beroep van hun keus. Deze informatie kan leerlingen helpen bij het maken van een goede beroepskeuze. Er zullen deze avond ongeveer 110 beroepenvoorlichters aanwezig zijn. Tot op heden hebben circa 750 leerlingen zich ingeschreven.
De Rotaryclubs hebben inmiddels bijna dertig jaar ervaring met het organiseren van dit evenement. De bijeenkomsten in Amphion verlopen gestroomlijnd. Het succes van deze activiteit is te danken aan het grote netwerk van de leden van de Rotaryclubs. De leden zelf hebben allen een verschillend beroep en kunnen natuurlijk als beroepenvoorlichter worden gevraagd.
Daarnaast worden ieder jaar de keuzes van de leerlingen gepeild. Er is een standaard beroepenlijst waar ruim honderd beroepen op staan, de leerlingen kiezen daar twee beroepen uit. Daarnaast kan men ook een vrije keus invullen. Wordt een bepaald beroep vaker ingevuld dan wordt daar door de Rotaryclub een voorlichter bij gezocht. Beroepen die minder in trek zijn worden van de lijst gehaald. Zo blijft de beroepenlijst actueel.
De beroepenvoorlichting is op maandag 12 maart van 18.30 tot 20.30 uur in Schouwburg Amphion, Hofstraat 159 in Doetinchem.

Passie leeft in de Achterhoek

ACHTERHOEK - Uit de gehele Achterhoek hebben mensen zich aangemeld om mee te doen in één van de twee projectkoren voor 'De Passie 2018'. Bijna 200 mensen doen mee bij de invulling en uitvoering van de Passie dit jaar.

De uitvoering van de Passie is dit jaar voor de vijfde keer in de Achterhoek. Er zijn vier uitvoeringen. In Vorden word de Passie twee maal opgevoerd, en wel op Goede Vrijdag 30 maart vanaf 15.00 uur en diezelfde dag nogmaals vanaf 19.00 uur. Beide uitvoeringen zijn in de in de Christus Koning Kerk in Vorden. Verder is op Goede Vrijdag vanaf 14.30 uur een Stille tocht.
In Rietmolen is een uitvoering op Witte Donderdag 29 maart vanaf 20.00 uur in Sint Caecilia kerk in Rietmolen. De uitvoering in Beltrum is op maandag 26 maart vanaf 20.00 uur in Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming kerk in Beltrum. Iedereen is welkom om een van de uitvoeringen bij te wonen.

Het Passie team van de HH 12 Apostelen heeft opnieuw een viering over de laatste dagen van Jezus van Nazareth gemaakt. Dit jaar gaat men bij de uitvoering in de schoenen staan van een getuige uit het volk, Simon van Cyrene. Hij werd gevraagd het kruis van Jezus mee te helpen dragen. Zijn verhaal en dat van anderen die langs de weg staan, zijn het uitgangspunt voor deze vijfde Passie. Het Passie team, verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving van deze uitvoering, bestaat uit Jan te Plate, Frank Sterenborg, Jaap van Kranenburg, Wil Matti en Margriet te Morsche

Je kruis dragen én anderen helpen hun kruis, hun lijden, te dragen is een thema waar iedereen mee te maken krijgt in het leven. Soms worden mensen, net als Simon van Cyrene, gevraagd om te helpen bij het lijden van de ander, dichtbij en ver weg, of het uit komt of niet. In de wereld worden nog steeds miljoenen mensen getroffen door oorlog, terreur, misbruik, geweld, honger, uitbuiting en sterven van een mensonwaardige dood. Dichtbij, in de eigen omgeving hebben we soms ook te maken met eenzaamheid, onverdraagzaamheid, onbegrip, ziekte en dood. Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth geeft mensen daarin hoop en troost en misschien ook richtingwijzers voor het helpen van anderen in hun nood.
Met verhalen, liederen en beelden wordt dit jaar weer vorm gegeven aan het lijdensverhaal. Het verhaal zelf, verteld door de voorgangers, wordt afgewisseld met confronterende beelden en poëtische en actuele teksten. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door projectkoren, solisten en een combo. Zo hoopt de Passie groep opnieuw het Passieverhaal tot een onvergetelijke indringende gebeurtenis te maken.

In Vorden zal er om 14.30 uur voorafgaand aan de Passie een Stille tocht zijn. Het kruis zal door vrijwilligers worden meegedragen en gaat langs de kerken van Vorden. Het is een korte tocht. Bij de kerken aangekomen wordt er stil gestaan bij, en gebeden voor de mensen die wereldwijd en dichtbij een kruis te dragen krijgen in hun leven. De tocht begint bij de RK kerk Christus Koning (Het Jebbink 8) en zal daar ook eindigen met aansluitend de eerste viering van de Passie om 15.00 uur.


projectkoordepassie@gmail.com

Ulftse Boys ontvangt sponsors bij Geurts Bouwelementen

Bakker Hendriks werd als trouwe sponsor bedankt. Foto: Jeroen Tempels

ULFT – Ulftse Boys hield afgelopen zaterdag voor zijn sponsors de jaarlijkse netwerkbijeenkomst die zeer goed in de smaak viel. Zowel figuurlijk bij het informatieve karakter van de middag en de bedrijfspresentatie van gastheer Geurts Bouwelementen als letterlijk bij de netwerkborrel en het warm en koud buffet verzorgd door Restaurant - Cafetaria Eten bij André. Een tafelgoochelaar verhoogde de sfeer door de aanwezigen te trakteren op allerlei fraaie en mysterieuze trucs.

De sponsors van vv Ulftse Boys waren met velen te gast bij familiebedrijf Geurts Bouwelementen in Ulft. Het bedrijf wordt gerund door de vier broers Frank, Coen, Eric en Arno Geurts met Frank Geurts als algemeen directeur. Het bedrijf is opgericht in 1962 en in 2016 helemaal gerenoveerd aan de huidige eisen qua bedrijfsgebouwen, tekenkamer en kantoren. Met trots werd het bedrijf gepresenteerd aan de aanwezigen en dit werd alom gewaardeerd.

Geurts Bouwelementen produceert en levert seriematige binnenspouwbladen, dakelementen, dakkapellen en gootrekken voor de woningbouw. Indrukwekkend is de grootte van het bedrijfsterrein, de goed geoutilleerde machinerie, de bedrijfsvoering en de prestaties die geleverd worden.

Bakker Theo Hendriks Trouwe sponsor en leverancier 'De Echte Bakker' Theo Hendriks en zijn vrouw Miranda werden door de voetbalvereniging extra in het zonnetje gezet. Op 31 maart is hun laatste werkdag. Na 38 jaar, waarvan 33 jaar als eigenaar, stopt het echtpaar met de bakkerij en de winkel. Tonnie Kok van de sponsorcommissie van vv Ulftse Boys bedankte Theo en Miranda Hendriks voor de jarenlange verbondenheid met de vereniging en vindt het einde van de bakkerij en winkel een gemis voor Ulft, voor Oer en voor Ulftse Boys. De bloemen en het applaus van de aanwezigen waren dan ook dik verdiend.

Hans Keuper speelt in De Eendracht

VARSSEVELD - Hans Keuper treedt op vrijdag 30 maart op in Vrijzinnig Centrum De Eendracht in Varsseveld

Hans Keuper is geboren in Dinxperlo en dat wil hij weten ook. Voor zijn liedteksten en verhalen is dit dorp aan de grens een grote inspiratiebron.
Het zal zeker niet allemaal waar zijn wat hij vertelt, maar het zou toch haast wel kunnen. In zijn programma wordt de Achterhoek en haar bevolking met grote liefde besproken en met veel humor op de hak genomen. Met Boh Foi Toch gaat het er vaak 'haeveg' aan toe, als solist toont hij pas echt zijn ware aard.

De voorstelling begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 10 euro. Vrijzinnig Centrum De Eendracht is gevestigd aan Doetinchemseweg 5 in Varsseveld. Reserveren kan via: aanmelden@vrijzinnigen.nl.

15 / 32

Cas Kemperman (l) verwikkeld in een verbeten duel. Foto: PR

In deze rubriek maak je kennis met het lokale amateurvoetbal. Via elf thema's ontdek je wie de spelbepalers in onze streek nou echt zijn.

Door Roel Tomassen

Naam: Cas Kemperman
Woonplaats: Gaanderen
Geboortedatum: 16 september 1990

1. Club en functie Aanvaller bij Varsseveld. Marcel Lucassen heeft mij zo'n zeven jaar terug opgepikt bij VVG, waar ik twee jaar in het eerste heb gespeeld. Na een jaartje Varsseveld ging ik naar Longa'30, dat toen een hoofdklasser was. Daar liep het helaas niet zo. Intussen is dit alweer mijn vijfde seizoen op rij in Varsseveld. Ik voel mij thuis bij deze club en de mensen.

2. Gezin Ik woon nog heel even thuis bij mijn ouders in Gaanderen. Met mijn vriendin Jasmin ga ik op 1 april samenwonen in Varsseveld. Nee, dat is geen grap. We hebben er veel zin in. Ik heb nog twee zussen en een broer, die door heel Nederland wonen. Ik ben dus de jongste. Of ik dat merk? Ik ben wel het meest verwend, ja.

3. Beroep Sinds vier maanden ben ik verzekeringsadviseur bij Heilbron Assurantiën in Doetinchem. Ik werk daar met veel plezier en het is lekker dichtbij. Behalve particulieren adviseren ga ik straks ook nog de zakelijke markt op. Een mooie uitdaging.

4. Muziek House en dat soort elektronische dansmuziek is gaaf. Ja, ik bezoek regelmatig festivals. Mysteryland vind ik de mooiste, dat is zo immens groot. Dire Straits en andere ouwe rockers met elektrische gitaren vind ik trouwens ook mooi.

5. Hoogte- en dieptepunt De promotie van twee seizoenen terug met Varsseveld naar de tweede klasse is mijn hoogtepunt. Dat is niet zo gek, want verder heb ik met een eerste elftal nooit een prijs gepakt. Mijn dieptepunt hangt samen met de promotie, want in de nacompetitie raakte ik zwaar geblesseerd. Door een peesontsteking in mijn enkel heb ik het vorige seizoen gemist. Dat was moeilijk, ik zat mij langs de kant te verbijten. Gelukkig ben ik weer fit.

6. Voorbeeld Mijn moeder. Zij is de meest zorgzame en lieve vrouw die ik ken. Binnen de lijnen is er maar eentje zoals Lionel Messi. Dit seizoen is hij weer echt op dreef.

7. Eén dag in de schoenen van Zlatan Ibrahimovic. Hij is ontzettend extravert en kan alles maken. Het lijkt mij tof om eens zo'n geniale gek te zijn.

8. Gekleurde of zwarte voetbalschoenen Gekleurde voetbalschoenen. Als aanvaller hoor je te flitsen. Ik draag nu witte Adidas Ace 17.1 schoenen van 250 euro. Zodra ik nieuwe koop, moet ik per se de duurste hebben. In totaal heb ik vier paar, die gemiddeld een half seizoen meegaan. Voetbal is voor mij dus een dure hobby.

9. Ergernis Ik kan niet tegen mopperkonten die voortdurend klagen. Zelf ben ik een optimist. Het leven moet je zo mooi mogelijk maken, want het duurt niet voor altijd. Daarom heb ik veel respect voor mijn pa, die chronisch ziek is. Hij heeft PSP, een progressieve verlamming. Zijn lichaam kan steeds minder, maar ik zie hem wel elke dag strijden om alles eruit te halen. Van mijn moeder vind ik het heel knap hoe zij met de ziekte van mijn vader om gaat.

10. Ambitie Met Varsseveld is handhaving de doelstelling. Als je reëel kijkt naar onze selectie en de stand op de ranglijst, is dat ook logisch. We zijn nou eenmaal geen Zieuwent dat altijd om de prijzen meedoet. Sterker nog, we zitten in zwaar weer. Maar van paniek is nog geen sprake, want de verschillen zijn klein. Clubs die onderin een keer winnen, kunnen zo maar vier plekken stijgen.

11. Openbaring Ik heb een boel vaste rituelen. Zo eet ik op vrijdag altijd pannenkoeken met havermout en banaan. En op zaterdag volkoren pasta met groente. Ik ben sowieso van de gezonde voeding. Oja, en in de kleedkamer zit ik steevast op dezelfde plek, kleed ik mij altijd in dezelfde volgorde aan en tijdens wedstrijden draag ik al tijden hetzelfde ondershirt.

Speed date voor ondernemers grensgebied

Nieuwe contacten en de fijne kneepjes van zakendoen over de grens leren kennen via het Internationaal Netwerkburo. Foto: PR

OUDE IJSSELSTREEK/BOCHOLT - Het Internationaal Netwerkbureau hield donderdag 1 maart, in samenwerking met de Businessclub Kleve, een 'Business Speed Date-bijeenkomst' voor ondernemers in Bocholt.

Praten met ondernemers van de andere kant van de grens over zaken als cultuur, belastingen en marketing & verkoop. Foto: PR

Ruim veertig Nederlandse en Duitse ondernemers kregen in het tijdsbestek van één avond, op een snelle en interactieve manier door Nederlandse en Duitse experts, de fijne kneepjes van grensoverschrijdend zakendoen voorgeschoteld. Aan bod kwamen thema's als taal en cultuur, belastingen, inhuur van personeel en marketing & verkoop.
Na afloop van de avond kon worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Deelnemers reageerden enthousiast na afloop. "Leuke avond. Veel geleerd en ook nog interessante contacten opgedaan", aldus een van de deelnemende ondernemers. Voor het Internationaal Netwerkbureau zijn de positieve reacties aanleiding om in de toekomst vaker een 'Business Speed Date-bijeenkomst' te organiseren.
Het Internationaal Netwerkbureau is een initiatief van gemeente Oude IJsselstreek en de Wirtschaftsförderung Bocholt. Informatie over de diensten en bijeenkomsten staan op www.internationaal-netwerkbureau.nl.
Voor meer informatie kan men terecht bij Myriam Bergervoet, projectleider Internationaal Netwerkburo, via tel. 0315-292437 of m.bergervoet@oude-ijsselstreek.nl.

Harm Takke Tweewielers viert 25-jarig jubileum met een open dag

DINXPERLO - In de afgelopen jaren heeft de fietsenzaak van Harm Takke een grote metamorfose ondergaan. Van de kleine winkel aan de Grensstraat in Dinxperlo is het bedrijf uitgegroeid naar een florerende zaak met 21 medewerkers. Het prachtige pand aan de Weverstraat in Dinxperlo is een heus visiteplaatje te noemen voor het bedrijf, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een ware fietsspecialist.

Door Iris Jansen

Martijn, de zoon van oprichters van de zaak Erna en Harm Takke, is in 2011 in de zaak gekomen. Hij vertelt met enthousiasme over de de open dag op zaterdag 10 maart. "Eigenlijk was het jubileum al afgelopen zomer op 1 juni, maar in het hoogseizoen hadden we gewoonweg geen tijd om daar aandacht aan te besteden. Toch mag zo'n heuglijk feit niet zomaar voorbij gaan, dus hebben we het begin van dit fietsseizoen aangegrepen om dat gelijk te combineren met een open dag waarbij de E-bike centraal staat. Al onze leveranciers zoals Gazelle, Rih, Batavus, Sparta, Koga, Trenergy, Victoria, Cortina, maar ook van Raam met aangepaste fietsen, Kymco scootmobielen, bandenleverancier Schwalbe, AXA sloten, Monavenxt fietsendragers en Nuvinci traploos schakelsystemen, zullen aanwezig zijn. In een speciaal ingerichte presentatieruimte geven wij informatie over de elektrische fiets en waar je bij aankoop op moet letten. Tegenwoordig heb je bijvoorbeeld de Hi-Speedbike, een fiets die wel 45 km per uur kan gaan. Bij zo'n snelheid zijn wel wettelijke bepalingen van kracht, goed om dat te weten. Er is tegenwoordig zo'n breed aanbod, dat het belangrijk is je eerst goed te laten informeren voor de beste keuze. Daarmee helpen wij de klanten graag." Buiten is er een testparcours waar fietsen kunnen worden uitgeprobeerd. Dat geldt natuurlijk ook voor de scootmobiel, de duofiets en andere rijwielen.

Toch is de huidige tendens niet alleen maar de E-bike, want tussen de duizenden fietsen die er in de winkel uitgestald staan, zijn ook 'normale' fietsen te vinden."Natuurlijk zijn er ook genoeg klanten die geen elektrische fiets willen hebben. We verkopen ook sportieve lichtgewicht fietsen met meerdere versnellingen en met de nieuwste technische snufjes. Eigenlijk hebben wij het complete aanbod van loopfiets tot rollator, met alle bijpassende accessoires", lacht Martijn. "Doordat we vele merken op voorraad hebben, kunnen we vaak snel leveren. Klanten willen we graag in de winkel adviseren, want een verkeerde maat fiets verhoogt nu eenmaal niet het gebruiksgenot. Dat is ook de reden dat we online geen fietsen verkopen. Inmiddels zijn we in de Achterhoek én in Duitsland een begrip geworden. We hebben een haal-en brengservice en schieten altijd te hulp als een klant ergens onverhoopt komt stil te staan. Service bieden vinden we net zo belangrijk als verkoop of reparatie. Ook kun je bij ons fietsen huren; door toeristen maar ook bijvoorbeeld een E-bike om eens uit te proberen en zelfs een scootmobiel. Tijdens onze open dag kunnen bezoekers op hun gemak alles bekijken wat we te bieden hebben; zowel buiten als binnen zijn er diverse stands en natuurlijk is er aan de inwendige mens gedacht, tenslotte is het ook een feestdag en dat mag gevierd worden! We hopen dan ook veel mensen tussen 10.00 en 17.00 uur te kunnen begroeten."

LIEVELDE - Op zondag 11 maart wordt voor de 28ste keer een grote hobby- en kaartenbeurs gehouden in de zaal van herberg Erve Kots aan de Eimersweg 4 in Lievelde. In de mooie sfeervolle zaal zullen veertig hobbyisten uit de Achterhoek de producten van hun hobby tentoonstellen en de werkwijze demonstreren. Er zijn onder andere versierde paaseieren, diamond painting, sieraden, warmtezakken, Grols breiwerk, kaarten, groendecoratie, tekstborden, kussens, tassen gehaakt van plastic tassen, poppenkleertjes, paasdecoratie, decoratie voor binnen en buiten, hobbymateriaal en nog veel meer. En natuurlijk kaarten voor elke gelegenheid, in alle kleuren en maten en technieken. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.30 uur.
De entree bedraagt 2,50 euro; kinderen tot 12 jaar gratis.

Alleen een overwinning telt voor Doetinchem

De clubtopscorers van Doetinchem Rico Cancian (l) en Niels Hondelink. Foto: John van der Kamp

Clubtopscorers Cancian en Hondelink tekenen voor helft productie

Door John van der Kamp

DOETINCHEM – Op sportpark De Bezelhorst staat zondag de clash tussen koploper MvR en nummer twee vv Doetinchem van de vierde klasse D op het programma. De topper in het regionale amateurvoetbal van dit weekend. Doetinchem heeft thuisvoordeel en weet dat alleen een overwinning op MvR telt.

De vorige twee seizoenen eindigde Doetinchem op plaats twee van de ranglijst en beide keren slaagde men er niet in om te promoveren via de nacompetitie. Eerder dit seizoen lieten trainer John Leeuwerik en routinier Willem Stollé weten, dat promotie naar de derde Klasse voor dit seizoen absoluut gerealiseerd moet worden en bij voorkeur rechtstreeks; dus via het kampioenschap. MvR uit 's-Heerenberg heeft een voorsprong van vijf punten. Doetinchem heeft nog een wedstrijd te goed en heeft bij winst de titelkansen in eigen hand. Dat weten ook de beide clubtopscorers Niels Hondelink en Rico Cancian, die hun handtekening zetten onder de helft van de tot nu toe gescoorde Doetinchemse treffers.
Het scoren gaat Hondelink dit jaar beter af dan het vorig seizoen. "In het seizoen daarvoor had ik al 23 keer gescoord maar kreeg in februari van dat seizoen last van m'n hamstring. Anderhalf seizoen heb ik dan 'weer wel' en dan 'weer niet' gevoetbald. Afgelopen zomer heb ik gezegd, ik ga alles op alles zetten om weer fit te worden. Ben acht kilo afgevallen, was wel zwaar, ik zat te twijfelen om wat lager te gaan voetballen. En sinds de wedstrijd tegen DVV sta ik in de spits en ik heb er nu elf gescoord", vertelt de Doetinchem-spits. Hij kan het binnen de lijnen goed vinden met Rico Cancian. "We zijn twee totaal andere personen, maar we matchen toch met elkaar. Rico is een vrolijke mafkees en een keiharde werker. Dat laat ie echt niet liggen tijdens de wedstrijden", meent de 30-jarige aanvaller, die op zijn vijfde bij Doetinchem begon met voetballen bij trainer Jan Bussing.
Rico Cancian speelt nu alweer voor het vijfde seizoen bij Doetinchem en heeft zestig competitie-doelpunten achter zijn naam staan. De 25-jarige Doetinchemmer speelde voorheen bij VIOD, maar kon destijds het niet vinden met de huidige trainer en maakte in 2013 de overstap naar Sportpark De Bezelhorst. "Ik ben toen bij Doetinchem goed opgevangen, een leuk team en met veel plezier voetbal ik hier. Een paar seizoenen in de derde klasse gevoetbald, goed niveau, hopelijk komen we dit jaar weer in terug. De oefenwedstrijden die we nu tegen derdeklassers hebben gespeeld, doen we er niet voor onder", vindt Cancian, die samen met Hondelink en Caz van Wezel de Doetinchem-aanval vormt.

'Rico is een vrolijke mafkees en een keiharde werker'

Rico Cancian moet even goed nadenken, wanneer hij de laatste competitiewedstrijd heeft gespeeld. Door de Siberische kou werden de nodige wedstrijden op gras afgelast en was ook trainen lastig, zodat de ploeg zich de afgelopen weken moest vermaken in de zaal en op het kunstgrasveld die het sportpark rijk is. "Die wedstrijd bij RKPSC had eigenlijk helemaal niet gespeeld mogen worden, het veld was superslecht. We wonnen met 1-0, een paar minuten voor tijd. Niels gaf een steekbal vanaf het middenveld, ik kwam alleen voor de keeper en schoot hem met links binnen. We hadden niet meer verwacht dat we gingen winnen", vertelt de spits, die naast het scoren van doelpunten het ook moet hebben van inzet. "Werken kun je altijd, al speel je niet goed, je best doen is het minste wat je kunt doen. Ik vind het ook leuk, dat ik samen met m'n broertje (Jessie) kan voetballen. We hebben een vaste traditie, we ontbijten voor de wedstrijd eerst bij onze oma Liebrand, een vast ritueel", vult hij aan. Hondelink heeft hij hoog zitten. "Niels is een goede spits, hij heeft weinig kansen nodig om te scoren."

'Niels is een goede spits, hij heeft weinig kansen nodig om te scoren'

Beide topscorers zien uit naar de wedstrijd van aankomende zondag. "Als we kampioen willen worden, moeten we winnen, anders wordt het gat wel heel groot", stelt Cancian. Hondelink weet dat zijn team in het verleden op belangrijke momenten heeft laten liggen en is hierdoor dubbel gewaarschuwd. "In de finale van de nacompetitie vorig seizoen gaven we een 2-0 voorsprong weg. Nu moeten we er staan."
De aftrap van de wedstrijd tussen vv Doetinchem en MvR is om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Theo Oosterman uit Apeldoorn.

DZC'69 wil nederlaag bij Hierden goedmaken

Thomas Kleinlugtebeld (l) in duel. Foto: PR

Thomas Kleinlugtebeld: Honderd competitie-doelpunten

Door John van der Kamp

DOETINCHEM – DZC'68 kan zaterdagmiddag de eerste stap zetten om een plaats in de veilige middenmoot van de eerste Klasse D te gaan innemen. Thuis op Sportpark Zuid wacht de wedstrijd tegen Hierden, een directe concurrent met één punt meer op de ranglijst. Mocht de volle winst worden behaald en de uitslagen van de overige concurrenten Go Ahead Kampen, DOS '37 en Barneveld vallen gunstig uit, stijgt de club van trainer Steven Verheijen met stip naar plaats acht. Maar eerst moet gewonnen worden van promovendus Hierden. Geen gemakkelijke opgave, dat weet ook de huidige clubtopscorer van DZC'68, Thomas Kleinlugtebeld.

"Hierden heeft een zelfde soort ploeg als wij. Ze beschikken over een snelle voorhoede, hebben creativiteit en zijn stevig achterin. Verschil alleen is, wij zijn meer een team. In Hierden hadden we het initiatief, we kwamen al snel op voorsprong en hadden de wedstrijd op slot moeten gooien", weet de DZC-aanvaller zich nog goed te herinneren. DZC kwam in Hierden door Nick Abbink na acht minuten op voorsprong maar gaf de wedstrijd uit handen, doordat men de voorsprong niet wist uit te bouwen. In de tweede helft kantelde de wedstrijd en won Hierden met 3-1.

'In Hierden hadden we de wedstrijd op slot moeten gooien'

De laatste competitiewedstrijd, uit in Dronten, kende een soortgelijk spelverloop. Na het laatste fluitsignaal stonden de Doetinchemmers opnieuw met lege handen. "Ook tegen Dronten kwamen we op voorsprong, het was een gelijkwaardige wedstrijd. Dronten scoorde uit een standaardsituatie de 1-1. We kwamen daarna minder goed de kleedkamer uit en moesten even later verder zonder Jody Keuben. Hij viel uit met een polsbreuk. Binnen tien minuten scoorde Dronten drie keer en werd het 4-1. Vanaf de stip scoorde ik nog wel de 4-2", aldus de teleurgestelde Kleinlugtebeld, die in de tweede helft een kans had om zijn team op voorsprong te brengen. De treffer vanaf de stip in Dronten betekende zijn honderdste doelpunt voor DZC'68 in competitieverband.
Acht doelpunten heeft Thomas Kleinlugtebeld dit seizoen gescoord. Een aantal waar hij niet helemaal tevreden over blijkt te zijn. "Ik scoor de laatste wedstrijden redelijk, in iedere wedstrijd wel één. Ook in de bekerwedstrijden. In het begin van het seizoen ging het echter moeizaam. We moeten scherp voorin zijn, ook zaterdag tegen Hierden. Leren met de druk omgaan, geloven in onszelf en dan gaan we de verloren wedstrijd in Hierden goedmaken. We zijn de winterperiode goed doorgekomen, hebben veel wedstrijden gespeeld, ook in de beker. Ik wil wel iedere week een extra wedstrijd, maar sommigen willen dat juist niet", vertelt de 30-jarige, die werkzaam is bij Basic Fit en bij DZC wekelijks de jongste groep jeugd van 4/5 jaar laat kennismaken met het voetbal.

'Weinig trainers meegemaakt, die zó met de trainingen en wedstrijden bezig zijn'

DZC`68-trainer Steven Verheijen kan voor zaterdag geen beroep doen op zijn vaste basisspelers Robin Faber en Jody Keuben. Toch ziet Kleinlugtebeld de wedstrijd tegen Hierden met vertrouwen tegemoet. "We hebben een brede selectie, verdedigend missen we nu wel wat spelers, maar ik heb het volste vertrouwen, dat onze trainer zaterdag hierop ook een antwoord weet te vinden. Ik heb weinig trainers meegemaakt, die zo met de trainingen en wedstrijden bezig zijn als Steven Verheijen. Ook in het maken van wedstrijdanalyses. Daar worden wij sterker van, vindt de topscorer. "En winnen we zaterdag, dan pak je plaats acht."
De wedstrijd tegen Hierden begint zaterdag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jelle Besselsen uit Barneveld.

'De Achterhoek is een voorbeeld van hoe het leven zou moeten zijn'

Peter Beets. Foto: René Dissel

Door Henri Walterbos

Peter Beets werd geboren in Den Haag maar zijn eerste verjaardag vierde hij echter al in Groenlo. Ondanks zijn Haagse komaf, hij met vrouw en dochter woonachtig is in Rijswijk, onder de rook van de hofstad, gaat hij frequent 'kogelsgang' naar de Achterhoek. "Als ik dit gebied weer in rij denk ik 'hèhè,' even weer adem halen. Niet alleen is de wereld gejaagd, het is ook al een tijdje minder plezierig aan het worden. De mensen zijn hufterig in het verkeer. Er is veel onvrede onder de Nederlanders, meer ontevredenheid. Misschien omdat de wereld drukker wordt, net als een kippenhok. Als het daar druk wordt gaan kippen elkaar ook pikken. In het westen is het veel meer 'alleen op de wereld'. Hier is alles nog gewoon zoals het was. Mensen die ik hier een jaar niet gesproken heb, zijn niets veranderd. Daar kun je zo het gesprek weer mee oppakken. Dat is een heel mooie soort rust. Hier is de flexibiliteit van de geest veel groter. Dat is niet alleen omdat er hier minder mensen wonen. Ook al komen er hier tien AZC's bij, dan gaat het leven hier gewoon door, met dat stukje naoberschap."

Peter voelt zich op en top Grollenaar en Achterhoeker. "Ik vond het altijd fantastisch dat Grolsch hier vandaan kwam. Wereldwijd bekend en dan gewoon uit Grolle. Toen wij met The Beets Brothers in 1996 voor het eerst naar Amerika gingen hadden ze Grolsch achter de bar. Dat doet wat met je. Ik dacht 'dee kante mot 't uut.'"

Peter Beets. Foto: René Dissel

De gehele wereld trekt hij over, toch blijft deze wereldburger zich nauw verbonden voelen met de Achterhoek. "De Achterhoek is een voorbeeld van hoe het leven zou moeten zijn. In het juiste tempo, de juiste sociale samenstelling. De mensen hier zijn mooi, de sfeer is mooi. In de grote stad is veel meer eenzaamheid. Als je op een boot gaat zitten gaat de wereld ook in een ander tempo. Als je gaat wandelen of met de fiets, in plaats van de auto, dan pas je het tempo aan waarin het leven gaat. Groenlo heeft dat perfect. En ach 'doe wa'j wilt, lullen doot ze toch.' Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Ook al zit ik in Philadelphia, ik blijf gewoon die Grollenaar. Stond ik op de plek te spelen waar vlak daarvoor Obama nog had staan speechen. Heb ik mijn mooie pak aan, laat ik een foto maken. Dan ben ik gewoon dat jochie uit Groenlo dat hier toevallig op bezoek is."

Hij treedt op met de groten der aarde. Hij mag dan graag over de Achterhoek vertellen. "Dat vinden ze allemaal mooi. Daar zijn ze dan allemaal jaloers op, en terecht. Het is jammer genoeg dat ik voor mijn vak in het westen moet wonen. Besprekingen zijn altijd in Amsterdam. Ik zou veel liever hier wonen ja."

Peter speelt graag in de Achterhoek. "De culturele betrokkenheid in de Achterhoek vind ik heel prijzenswaardig. Hier kijken ze niet alleen maar elke avond naar Humberto Tan of De Wereld Draait Door." Ook de Zwarte Cross lijkt hem leuk. "Ik ben er nog nooit geweest. Iets met bandjes en caravans met kratten bier er voor. Dat voor zo'n tentje zitten, gezellig," lacht hij. Er spelen lijkt hem ook wel leuk. "Ik wist niet dat er ook aan cultuur gedaan werd, maar ik zou er kunnen staan met een grote big band, met bijvoorbeeld een Ray Charles-programma, maar ik doe ook leuke projecten met zigeunerjazz, met jongens van het Rosenberg Trio, of iets met dansbare Latin, of iets met harde drums. Allemaal zeer toegankelijk. Ik dacht dat het allemaal meer Normaal en zo was." Een band waar hij zelfs platen van in zijn bezit heeft laat hij weten. "Vooral in de tijd met Frederik Puntdroad, nog net voor de Gaspiepe kwam geloof ik. Nummers als 'Oh deerne,' ik ken ze allemaal. Geweldig."

Column

Streektaal

Omdat mijn naam nu eenmaal is verbonden aan de rubriek Uut 't Wald (zie hieronder) denken veel mensen dat ik een echte dialectgoeroe en streektaalpurist ben. Nou, dat ben ik dus niet. Ik vind het weliswaar heel leuk om die stukjes te schrijven over het Achterhoeks en Liemers dialect en bij tijd en wijle bedien ik me ook wel van de streektaal, maar voor mij is dat geen heilig moeten. Mijn motto is (en dan zeg ik het toch maar in ons dialect): Plat as 't kan, Hollaands as 't mut. Want hoeveel belang ik ook hecht aan de streektaal, het blijft in mijn ogen toch altijd nog veel belangrijker dat je het algemeen Nederlands goed beheerst. Als je tenminste een stukje verder wilt komen in de wereld. Of in ieder geval iets verder wilt kijken dan je eigen regio. Hoe aantrekkelijk die ook is….

Ik durf trouwens nog wel een stukje verder te gaan, al besef ik dat ik daarmee tegen een paar zere benen schop. Als het er op aankomt kan het zeker voor jongere mensen belangrijker zijn dat ze Engels (en misschien zelfs Russisch of Chinees) leren dan Achterhoeks!

Vind ik het dan niet belangrijk dat ons Achterhoeks behouden blijft en wordt doorgegeven aan volgende generaties? Natuurlijk wel. Ik zou niets liever zien. Maar we moeten in dat streven wel een beetje realistisch blijven. Als we echt willen dat onze kinderen of kleinkinderen Achterhoeks spreken, dan moeten we tevreden zijn met een moderne versie van die taal. Al die oude woorden en uitdrukkingen die je in het Achterhoeks en Liemers woordenboek vindt (en dus ook in Uut 't Wald) hoeven we niet per se in stand te willen houden. En zeker niet tegen de verdrukking in. Taal is een levend iets en daarom onderhevig aan verandering. We vinden het heel normaal dat allerlei Engelse woorden in het Nederlands binnensluipen. Waarom zou dan ook het Achterhoeks niet verrijkt kunnen worden met woorden uit andere talen. Zeker als het gaat om modernere zaken of begrippen. Waarom voor smartphone een Achterhoeks woord bedenken, terwijl we die Engelse benaming in het Nederlands ook gewoon gebruiken. Een tijdje geleden hoorde ik iemand een pleidooi houden voor het woord gaddergood als Nedersaksisch alternatief voor hebbedingetje. Het was hem blijkbaar ontgaan dat – zeker onder de jeugd - dat hebbedingetje al lang is vervangen door gadget.

Ik blijf het zeggen: laten we realistisch blijven. Ook als het gaat om de spelling. Als we echt willen dat het Achterhoeks gesproken blijft worden, dan moeten we daar niet over zeuren. Er is niet één jonge Achterhoeker, die zit te wachten op spellingsregeltjes.

Pleit ik er nu voor, om de uniforme WALD-spelling (ontwikkeld door Lex Schaars van het Staring Instituut) op de brandstapel te gooien? Nee hoor, wie dat wil mag die spellingsregels best blijven koesteren. En als mensen een streektaaldictee (waarbij die regeltjes gelden) leuk vinden, dan moeten ze daar vooral aan meedoen. Maar laten we niet doen alsof het er echt iets toe doet, hoe je een woord opschrijft. Als de lezer het maar begrijpt. En trouwens: Waor bin ie klinkt precies hetzelfde als Woar bin ie. Of om mijn part Woor bin ie. En of ik nou een biertje drink met mijn naober, dan wel met mijn noaber, het schuimt er niks anders om!

Column

Heidewachter

Het verschil is maar één letter, maar verwar hem vooral niet met die hond die ook wel Kleine Münsterlander wordt genoemd. De Heidewachter is geen viervoeter, maar een struik. Een jeneverbes, om precies te zijn. Die wortelt graag op de heide. Dus ook op de Gorsselse heide, het gebied tussen Zutphen en Deventer waar de in die steden gelegerde militairen vaak hun manoeuvres hielden. Misschien ligt in die militaire activiteit de oorsprong van de naam, want alleen in de Graafschap weet een enkeling nog dat een jeneverbes ooit heidewachter werd genoemd.
Overal elders in de regio kennen ze de struik als wakel. Nog steeds. Wel met de nodige variaties. In het noord-oostelijk deel van de Achterhoek heeft men het ook wel over een wakelbos. Ook als alleen die ene struik wordt bedoeld. En in bijvoorbeeld Dinxperlo spreekt men van een wakelenstroek. Rond Vorden wordt de jeneverbes genoemd naar waar ie op lijkt, zeker als het een beetje mistig is: een oldemennekesboom. De waarschijnlijk oudste benamingen voor jeneverbes zijn damme(r) en wacholder (of wakholder). De laatste wordt nog best vaak gebruikt, maar dan vooral door streektaalpuristen in hun publicaties. In het dagelijks gebruik is het woord voor zover ik weet wel verdwenen.
De jeneverbes draagt bessen, die jenever lekker doen smaken. Die worden in het Achterhoeks jeneverbaezen of wacholderbaezen genoemd. Maar ook wel pepperkoorne. Want diezelfde bessen kon je ook bij de witte kool in de Keulse pot stoppen. Dan kreeg je zuurkool een lekker pittige, zeg maar peperachtige smaak.

Luifelspecial bij Obelink Vrijetijdsmarkt op 11 maart

Luifelspecial bij Obelink. Foto: PR Obelink

WINTERSWIJK - Op de tweede open zondag van het jaar, 11 maart, heeft Obelink Vrijetijdsmarkt in Winterswijk een luifelspecial. Voor de kampeerder die graag met de caravan of camper rondtrekt, is een luifel ideaal. Een luifel blijft onderweg opgeborgen in een zak of in de cassette en kan bij aankomst op de camping eenvoudig uitgedraaid worden. Op deze manier heb je meer bescherming tegen de zon, maar zit je ook beschut bij slecht weer.

Er zijn twee soorten caravanluifels: cassette- en zakluifels. Een cassetteluifel is een luifel die aan de caravan of camper wordt vastgeschroefd. Een zakluifel schuif je door de caravanrail, en kan dus ook op ieder gewenst moment weer verwijderd worden van de caravan of camper. Bezoekers van Obelink kunnen zich laten adviseren welke luifel voor hen het beste is. Ervaren medewerkers van Obelink en de specialisten van Fiamma kunnen er alles over vertellen.
Op de afdeling luifels zijn ook de opblaasbare lichtgewicht voortenten te vinden. Deze populaire opblaasbare voortenten zijn net als de luifels ideaal voor de snelle reiziger. Op zondag 11 maart worden verschillende demonstraties gegeven. Daarnaast is het op deze zondag extra aantrekkelijk om een opblaasbare voortent aan te schaffen: Kampa voortenten uit 2017 worden aangeboden met korting. Bij aankoop van een Kampa voortent krijgen klanten een Kampa Storm Tie Down kit gratis.
In het restaurant heeft Obelink Vrijetijdsmarkt een speciale aanbieding voor deze zondag: een broodje omelet met bacon of een shoarmaschotel. Kinderen kunnen zich laten schminken, en kunnen natuurlijk ook lekker spelen in het speelparadijs. Kortom, een dag voor de hele familie.
Op de tuinmeubelenafdeling houdt Cadac een demonstratie van verschillende barbecues. Uiteraard kan men ook op alle andere afdelingen terecht om de nieuwste collecties van 2018 te bekijken.
Obelink Vrijetijdsmarkt is op zondag 11 maart geopend van 10.00 tot 17.00 uur.


Column

Zingend ijs

Met verkleumde handen grijp ik de zeldzaam koude winterdagen vast. Zo hard, dat mijn knokkels wit worden als de sneeuw op mijn schouders. Het sneeuwt, het waait en het is koud. De gevoelstemperatuur was op een gegeven moment zelfs min negentien! Ik vind het prachtig. Mijn hond, Mira, trouwens ook. Haar neus zit diep in de sneeuw en haar staart kwispelt heftig. Honden nemen een wereld waar die volledig voorbij gaat aan onze zeer basic uitgevoerde zintuigen. Hoewel ik inmiddels snap waarom Mira bij elk bosje en stronkje stilstaat (gele vlekken in de sneeuw), blijf ik jaloers op de wereld die ik niet zie. Ik zie mezelf als een buitenmens, maar Mira overtroeft mij als buitenbeest.

Waar ik de hond wel in af kan troeven is nadenken over wat ik zie. Een van de meest bijzondere ervaringen deze winter had ik afgelopen zaterdag bij een bosmeertje dicht bij huis. Het meer is een soort zinkgat voor koude lucht. Vorige winter lag deze plas snel dicht, terwijl veel slootjes het nog moesten hebben van een aarzelende laagje ijspapier. Ook nu ligt er een zwaar pakket gitzwart schaatsijs. En mede doordat de Achterhoek soms oorverdovend stil is hoorde ik een heel zacht getik. Als het wegschieten van luchtbellen terwijl je pootje-over gaat door de bochten, maar dan hoger en subtieler. Bijna alsof het ijs zacht aan het fluisteren was. In de luwte van de grove dennen leek het of ik iets intiems aan het beluisteren was. Het bosmeertje leek stiekem muziek te maken.

Wat zou het zijn? Muzikale vissen die met steentjes tegen het ijs aan tikken? Ik las wel ergens dat het ijs op grote meren kan 'zingen'. Spanningen in het ijs, veroorzaakt door warmte en kou, zorgen voor barsten die vliegensvlug door het ijs heen schieten. Maar dit geldt alleen voor grote meren, waarschijnlijk niet voor een bosmeertje zo klein als dit. Methaangas, dat naar boven komt? Een onderdruk in de plas, waardoor dit gas uit de bodem wordt getrokken?

Al denkend kwam ik tot een bijzondere conclusie: ik wil niet weten waarom het ijs tikt en zingt! Als ik ooit kinderen krijg en het meer zachtjes muziek speelt, dan laat ik ze eerst maar eens lekker fantaseren. De winternatuur zit namelijk vol mysterie. Muzikale vissen, de baard van Koning Winter aan een takje (ijshaar), ijsbloemen in de deelruitjes van de schuur. Ik heb geleerd dat zuivere verwondering veel meer doet dan kasten vol informatie. Misschien moeten we niet altijd alles zo menselijk rationeel willen verklaren, maar de verwondering koesteren.

Neem wat dat betreft een voorbeeld aan mijn hond. Ze neemt waar, verwondert zich over een gele vlek, piest erover en snuffelt verder. Een hond lijkt zich constant te verbazen. Ik kan iedereen daarom adviseren om naar buiten te gaan, te ontdekken en je te laten verwonderen. Kwispelend als het even kan.

Hielke Alsemgeest

Boekenweek: Natuur, 'Uilen in Oost Gelderland'

Kerkuil G. Smit

DOETINCHEM - Het thema van de 83ste Boekenweek, die van zaterdag 10 tot en met zondag 18 maart plaatsvindt, is Natuur. In dit kader houdt Bibliotheek West Achterhoek op donderdag 15 maart, in ’t Brewinc in Doetinchem, een lezing over ‘Uilen in Oost Gelderland’. Dick Langwerden uit De Heurne, sedert ruim dertig jaar lid van de Kerkuilenwerkgroep Achterhoek en Liemers, verzorgt de lezing over inheemse uilen.

De lezing bestaat uit een algemeen gedeelte waarin de meest voorkomende uilen in Oost Nederland de aandacht krijgen: de steenuil, bosuil, ransuil en de kerkuil. In de lezing staat laatstgenoemde soort centraal.
Middels een diavoorstelling wordt informatie gegeven over de leefwijze van de kerkuil, het territorium, het broeden en verzorgen van de jongen. Ook de prooikeuze, de doodsoorzaken en onderzoek naar het trekgedrag komen aan bod.
Tenslotte wordt nog een en ander verteld over de ontwikkeling van de kerkuilenstand, zowel in de Achterhoek en Liemers als landelijk.
Aanvang van de lezing is 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Deelname is gratis, aanmelden kan via www.biebnieuws.nl of via klantenservice 0314-333445.
Ook in de andere vestigingen van Bibliotheek West Achterhoek worden diverse activiteiten georganiseerd. Kijk voor het complete overzicht van activiteiten op de website.

31 / 32

Hiva Zelhem de meest veelzijdige kringloop in de regio! Industriepark 5A, Zelhem. 06-53154507 wo t/m vr 12-17, za 10-15 uur, www.hivazelhem.nl.

VLOOIENMARKT Zelhem Zon. 11 mrt van 10 - 17 uur Sporthal De Pol Vincent van Goghstraat 72 Info kraam huur Tel. 06 - 39108152 animo-vlooienmarkten.nl.

*NIEUW* VLOOIENMARKT ZEVENAAR zon.18 maart. Sporthal De Lentemorgen 10-17 uur Lentemorgen 8 Info kraamhuur 06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl.

Camping zoekt Tourcaravan te koop Bel: 06-21819821.