Gelderse Post Oude IJsselstreek

11 juli 2018

Gelderse Post Oude IJsselstreek 11 juli 2018


Garage Winkelhorst Ulft trapt op de rem

Sproeiers maken overuren door droogte. Foto: Henk van Raaij Foto: Henk van Raaij

ULFT - Na bijna vijftig jaar sluit garage Winkelhorst in Ulft op 13 juli voorgoed de deuren. Eigenaar Freek Winkelhorst en dochter Marijke doen dat met gemengde gevoelens. "Het gebeurt allemaal wat sneller dan we dachten, maar we kunnen het aanbod van onze buurman niet laten lopen", vindt Marijke. 'De buurman' is Giesen Coffee roasters die uitbreidingsplannen heeft en daarom het garagebedrijfspand en de bedrijfswoning heeft gekocht.

Door Walter Hobelman

Vrijdag 13 juli is het voorbij. Op dit moment is men druk bezig om de aanstaande sluiting af te ronden. Dat gaat met emoties gepaard. "Mijn vader heeft de leeftijd om te stoppen. Dat moment komt een keer, dat weet je. Het gaat nu alleen een beetje snel, in ongeveer een half jaar tijd is alles geregeld en afgewikkeld." Freek Winkelhorst begon in 1969 met het autobedrijf. "Mijn vader had al een bedrijf in Aalten en we hadden in die tijd veel klanten uit de regio Ulft en Gendringen. Daarom leek het hem wel goed om hier een vestiging te openen om op die manier onze klanten tegemoet te komen. En zo ben ik hier terecht gekomen", vertelt de eigenaar. Winkelhorst was destijds dealer van het merk Volvo en heeft dat dealerschap gehouden tot 1999. "De autobranche begon toen te veranderen en alle merken wilden naar grote dealers in grotere steden. Dat ging ten koste van bedrijven als het onze. Wij hebben toen besloten om als 'niet-merkgebonden' garagebedrijf door te gaan. En dat is een goede keuze geweest", kijkt Winkelhorst terug. De autobranche is nog steeds in beweging en aan verandering onderhevig. "Klanten kijken en kopen zelf via internet, handelaren verzieken de markt en de klantenbinding verandert ook. Wij hebben altijd goede service verleend en staan bekend om onze grote vakkennis. Nog steeds adviseren andere garagebedrijven hun klanten in sommige probleemgevallen om 'naar Winkelhorst te gaan, want die kunnen uw probleem wél oplossen' en dat zegt toch wel iets", vindt Winkelhorst. "We hebben altijd naar eer en geweten gehandeld en op die manier een mooie klantenkring opgebouwd", voegt hij er trots aan toe.

Lintje voor Tonnie Schreur

ULFT - Tonnie Schreur uit Ulft is de trotse bezitter van een lintje. Op zondag 8 juli 2018 reikte burgemeester Otwin van Dijk hem de Koninklijke onderscheiding - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - uit. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse kermiskoffietafel van Schutterij De Eendracht, waar mensen die veel betekenen voor de schutterij en de Oerse gemeenschap in het zonnetje worden gezet.

Al 22 jaar is Schreur bestuurslid van Schutterij De Eendracht, waarvan twintig jaar als voorzitter. In deze jaren heeft hij de schutterij naar een hoger plan weten te tillen. Zo is, dankzij zijn inzet, de aankoop van het Zwarte Plein gerealiseerd, waardoor dit plein zijn functie kon behouden voor de activiteiten van het dorp en het buurtschap Oer in het bijzonder.
Schreur trad in 2011 toe tot het bestuur van Stichting Huntenpop Belangen. Samen met collega-bestuurders stuurt hij ongeveer 250 vrijwilligers en leden van de meewerkende regionale verenigingen aan, is vrijwilligerscoördinator en verantwoordelijk voor de organisatie van de horeca. Ook heeft hij zitting in het bestuur van de Stichting Oude IJsselstreek 65+ en is hij actief voor de Hartstichting en de Moeder Teresa Stichting.

Peuters spelen op het beweegplein. Foto: PR

Na maanden hard werken met team en ouders, werd op vrijdag 6 oktober het Beweegwijsplein van OBS de Drie Linden officieel geopend. Alle ouders en belangstellenden waren hiervoor uitgenodigd.
Nadat de Beweegwijscoach aan de ouders uitgelegd had waar de kleuren op het plein voor staan, werd het lint doorgeknipt door 4 leerlingen en de coach.
Op het kleuterplein waren er spelen klaargezet voor de peuters en kleuters. Op het grote plein was een fietsjestraject gemaakt, stond het natuurlijkspelen klaar en konden wat Beweegwijsspelen gedaan worden. Na afloop was het natuurlijk tijd voor een glas fruitwater en tomaatjes en komkommer. Wie meer wil weten over het plein kan een keer langs komen of kijken op facebook of de site van school.

Werkgebied

Gebiedsmakelaar Sonja Vink en -wethouder Ben Hiddinga. Foto: Walter Hobelman

De komende weken stellen we alle wethouders aan u voor, samen met de gebiedsmakelaar die in datzelfde werkgebied actief is. We beginnen met wethouder Ben Hiddinga en gebiedsmakelaar Sonja Vink.

Ronald Salemink schutterskoning Wals Wieken Milt

Eindelijk gelukt; Ronald Salemink vormt samen met Marga het koningspaar. Foto: PR

WIEKEN – De Wiekense kermis, bekend om de grote saamhorigheid en perfecte sfeer is ook dit jaar weer goed verlopen. Traditiegetrouw is er op maandag 2 juli in Wieken gestreden om het koningschap tijdens de jaarlijkse kermis van Schuttersgilde Wals Wieken Milt.

Door Walter Hobelman

Nadat wethouder Janine Kock het eerste schot loste, kon het koningsschieten beginnen. Eerst waren alle leden twee keer aan de beurt om op de verschillende onderdelen van de vogel te schieten. Voor de romp -en dus voor het koningschap- konden de leden zich opgeven. Er werd door zes mensen gestreden om de romp naar beneden te halen. In deze spannende wedstrijd werd met het 164ste schot de romp er afgeschoten door Ronald Salemink, die daarmee de nieuwe schutterskoning is geworden voor het jaar 2018/2019. "De nieuwe koning was door het dolle heen. Na 36 jaar lukte het hem eindelijk om de felbegeerde titel in de wacht te slepen", aldus Eddy Meijer, voorzitter van de schutterij Wals Wieken Milt. "Zijn vrouw Marga zal hem het komende jaar bijstaan met concoursen en andere gelegenheden", voegt hij daar aan toe. Tijdens de officiële inhuldiging in de tent waar het gehele gilde het kersverse koningspaar een vendelhulde bracht, werd de koningsketen overgedragen van de oude koning Robbin Haverdil naar de nieuwe koning Salemink.
De Wiekense kermis is ieder jaar een groots opgezet tentfeest, waar saamhorigheid hoog in het vaandel staat. Zo werd de kermis op dinsdagavond afgesloten met het keizersschieten. "Hier mogen alle oud-koningen aan deelnemen om zo voor een jaar keizer te zijn zonder verdere verplichtingen", legt Meijer uit. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Jozef Giesen. Eerder op de dag wist Roel Ebbers de titel van jeugdkoning op te eisen.

Komst crematorium ligt gevoelig

ETTEN/AALTEN - "Niemand zit te wachten op een crematorium of uitvaartcentrum in de directe nabijheid. Dat begrijp ik best. Maar érgens zijn voorzieningen als deze toch wel nodig. De dood hoort bij het leven. En iedereen krijgt er een keer mee te maken. Het is ons vak om dan op gepaste wijze ruimte te bieden om afscheid van dierbaren te nemen en daarbij rekening te houden met de omwonenden", aldus 'GUV uitvaartzorg Achterhoek' directeur Bert van Asselt.

Door Walter Hobelman

Van Asselt reageert op de onrust die bij een aantal buurtbewoners leeft nu de plannen om een crematorium te bouwen aan de Zeddamseweg in Etten concreter worden. "De informatieavond van afgelopen woensdag was nuttig en ik denk dat we daar eerlijk en open met elkaar in gesprek zijn geweest. Dat niet iedereen blij is met de plannen begrijp ik heel goed. Anderzijds ben ik zelf al in 2016 de buurt rond geweest en heb persoonlijk een brief met uitleg over het plan overhandigd. Daar is destijds nauwelijks op gereageerd. Dat nieuwe bewoners deze informatie onthouden is door de vorige bewoners kan niet op het bordje van de GUV worden geschoven", vindt de directeur. "Overigens is slechts een klein deel van de omwonenden bezorgd en hoor ik ook andere geluiden."
De uitvaartondernemer heeft de leegstaande woning aan de Zeddamseweg 17 in Etten gekocht en is van plan op die locatie een crematorium te bouwen. "Er is behoefte aan een crematorium in deze omgeving. Alle haalbaarheidsonderzoeken bevestigen dat. Het aantal crematies neemt toe in deze regio en er dreigt in de toekomst onvoldoende capaciteit om op een respectvolle en waardige manier afscheid te nemen van een dierbare. We moeten het niet willen met elkaar dat het laatste afscheid als spoedklus moet worden uitgevoerd. Dat verdient niemand."
Door een kleinschalig crematorium te bouwen verwacht de uitvaartorganisatie invulling te geven aan een menswaardig afscheid. "We hebben het woensdagavond nogmaals benadrukt en het staat ook in het ontwerpbestemmingsplan; we gaan hier gemiddeld twee met een maximum van drie crematies per dag verzorgen. Niemand hoeft bang te zijn dat dat anders wordt", zegt Van Asselt. "Wij zijn er niet voor om geld te verdienen aan de dood. Het doel van onze stichting (sinds 1912 inmiddels) is nog steeds ongewijzigd namelijk: een waardig afscheid bieden tegen het laagst mogelijke tarief."
De komende vier weken ligt een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage voor iedereen, Daarnaast zijn er tijdens de informatieavond veel vragen gesteld, aandachtspunten benoemd en ook die worden allemaal bekeken en eventueel opgenomen in het definitieve bestemmingsplan. "De verkeersveiligheid is bijvoorbeeld voor een aantal mensen een zorg. Maar zoals in het huidige plan te lezen is gaan we daar een goede oplossing voor bieden. De provincie, die over de verkeerssituatie ter plaatse gaat, heeft onze plannen goedgekeurd. Maar mochten er nog goede opties boven tafel komen dan ben ik de laatste die daar niets mee wil doen", aldus Van Asselt. "Dat geldt trouwens voor alles. Alle betrokken instanties die iets over dit plan moeten vinden hebben het goedgekeurd. Als GUV zijn wij echter best bereid om met wensen van omwonenden rekening te houden, ook al zouden die aanpassingen ons extra geld kosten. Daarbij vind ik dan wel dat dit in een sfeer van 'geven en nemen' moet verlopen."
Als alles volgens plan wordt uitgevoerd komt het crematorium met de benodigde ruimten als ontvangstkamer, aula, afscheidsruimte en afleg- en opbaarruimte veertig meter van de weg af te liggen. Voor het gebouw wordt een parkeerplaats aangelegd met ruimte voor ongeveer honderd auto's. "De extra lange en brede in- en uitrit zorgt ervoor dat men zonder extra verkeershinder van de weg de parkeerplaats op kan komen. Van een grote rouwstoet is bij crematies nooit sprake", legt Van Asselt uit.
Zoals gemeld ligt het plan vier weken ter inzage en is een infoavond gehouden. Na die vier weken wordt een eindverslag opgesteld met eventuele aanpassing naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan. Het uiteindelijke bestemmingsplan wordt daarna ook weer ter inzage gegeven. Als alles voorspoedig verloopt verwacht Van Asselt dat het crematorium eind 2019 in gebruik kan worden genomen.

Info-avond bij Van der Eem over centrum

TERBORG - Om er voor te zorgen dat het centrum van Terborg aantrekkelijk blijft voor publiek en ondernemers wordt het bestemmingsplan van het centrum aangepast. Hiermee verwacht het college beweging te brengen en het winkelaanbod meer te centraliseren.

Door Walter Hobelman

"De detailhandel in het algemeen is aan het veranderen. Online aankopen doen en het aanbod in grotere steden vormen een bedreiging voor een stad als Terborg en de omliggende dorpskernen", aldus wethouder Ben Hiddinga. "Door het bestemmingsplan te wijzigen ontstaat er ruimte voor ondernemers om bijvoorbeeld leegstaande winkels om te bouwen tot woonruimte. Daarmee ontstaat een levendiger straatbeeld."
In het plan wordt aangegeven dat, als het aan de gemeente ligt, het winkelaanbod vanaf de kant van het Sint Jorisplein beter gevuld gaat worden. De andere kant van de Hoofdstraat kan dan meer een 'woonfunctie' krijgen. "Het mooie in het plan is dat er meer vrijheid voor eigenaren komt om te wisselen van winkel naar woonbestemming en zelfs eventueel weer terug, mocht de markt daar om vragen", legt Hiddinga uit.
De gemeente gaat ondernemers niet 'dwingen' om te veranderen. "Dat kunnen wij ook helemaal niet en we willen dat ook niet. Het mag bij de betrokkenen zelf vandaan komen. Wij kunnen alleen de randvoorwaarden aanpassen en dat doen we met deze wijziging."
Vanaf volgende week ligt het nieuwe bestemmingsplan ter inzage en op donderdag 12 juli kan iedereen de plannen inzien tijdens een informatieavond bij Van der Eem.

'Sommigen van hen zijn vijftig jaar klant geweest'

Vervolg van de voorpagina

De aanstaande sluiting van het Gendringse garagebedrijf heeft als gevolg dat Winkelhorst op zoek moet naar een nieuwe tijdsinvulling. "Sleutelen aan auto's was mijn werk, maar ook mijn hobby. Ik weet nu echt nog niet wat er op mijn pad gaat komen. We zien wel."
"Zet wel in je artikel dat wij alle klanten via deze weg in elk geval heel hartelijk willen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen", benadrukken Freek en Marijke. "Sommigen van hen zijn vijftig jaar klant geweest en dan bouw je wel een heel hechte band op met elkaar. Maar ook met veel klanten die korter bij ons binnen kwamen zijn de contacten goed geweest. Wij gaan die contacten zeker missen maar kijken er dankbaar op terug."

Repair Café in De Schuylenburgh

SILVOLDE - Het is inmiddels een goede traditie geworden, het Repair Café in De Schuylenburgh in Silvolde op iedere tweede zaterdag van de maand. Ook in de zomermaanden staan de vrijwilligers klaar.

Op zaterdag 14 juli is men tussen 10.00 en 13.00 uur weer van harte welkom met kapotte spullen. Of het nu gaat om elektrische apparaten, kleine meubelstukjes of kleding, alles kan en mag. En dat alles tegen een vrijwillige bijdrage en een vergoeding voor gebruikte materialen. Zo draagt men bij aan een duurzame samenleving en gunt spullen een tweede leven.
Wie zelf handig is en als vrijwilliger wil deelnemen aan het Repair Café kan even een mail sturen naar m.kraaijenbrink@azora.nl.

Zaalvoetballen in eigen competitie

Zaalvoetballen in eigen competitieGAANDEREN – Zaalvoetbalteam TOAG uit Gaanderen is op zoek naar nieuwe spelers. Het team speelt in een eigen competitie in de regio van Oude IJsselstreek. Wie zin heeft om regelmatig een balletje te trappen in de zaal kan even een mail sturen naar dennis.elst@planet.nl.

Bloeiende economie vraagt om aantrekkelijke vakbeurs

Netwerken en stands op vakbeurs in de SSP-hal. Foto: PR


ULFT - Veel bedrijven hebben weer volop vertrouwen in de economie. Er is weer ruimte voor groei of die groei wordt al daadwerkelijk gerealiseerd. Om die groei te verstevigen of om nieuwe wegen in te slaan is het belangrijk voor ondernemers om hun zakelijk netwerk goed op orde te houden. De 'Business Meeting Gelderland' die in november wordt gehouden in de SSP-hal in Ulft is daarvoor een uitgelezen mogelijkheid.

Door Walter Hobelman

"De 'Business Meeting Gelderland' (BMG) is een nieuwe vakbeurs en combineert netwerken, themasessies en een beursgedeelte met luxe stands met elkaar", aldus Gerard Stamsnijder, eigenaar van AST-Expo uit Bornerbroek. Zijn organisatie is nu al bezig om deze beurs tot een succes te maken. "Wij hebben in de loop van de tijd veel ervaring opgedaan in het organiseren van (vak)beurzen en evenementen in Nederland en Duitsland. Wij organiseerden ook de succesvolle Gelderse Vlooienmarkt in maart van dit jaar in de SSP-hal, die overigens ook in november weer wordt herhaald."
De Business Meeting Gelderland is bedoeld voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en voor zzp-ers. "En dan denken we niet alleen aan de maakindustrie, die zo rijk vertegenwoordigd is hier in de regio. We trekken het breder. Op de BMG zijn ondernemers uit alle branches welkom. Het is een business to business beurs die voor ondernemers gratis te bezoeken is. De standhouders kunnen namelijk via het speciale online uitnodigingssysteem hun relaties onbeperkt gratis uitnodigen", aldus Stamsnijder. "Wij zorgen voor betaalbare luxe kant-en-klaar stands en uiteraard kan men ook losse meters huren en een eigen stand plaatsen."
"De Achterhoek heeft behoefte aan een beurs als deze", meent de beursorganisator. "Met het verdwijnen van de markthal in Doetinchem was er geen goede locatie meer voorhanden en de crisisjaren zorgden ervoor dat de animo voor beursdeelname ook erg klein was. Die tijd is nu gelukkig voorbij en de SSP-hal is naar onze mening een perfecte hal voor aantrekkelijke (vak)beurzen. Ik vraag me soms af of men hier in de omgeving wel beseft welk goud men met de SSP-hal en het DRU-industriepark in handen heeft."
De Business Meeting Gelderland duurt twee dagen. "Op 7 en 8 november zijn ondernemers van harte welkom tussen 14.00 en 22.00 uur. Maar we gaan voorafgaand aan de openingstijden een aantrekkelijk seminar randprogramma opzetten waarin actuele thema's aan bod komen die voor de doelgroep interessant zijn", legt Stamsnijder uit. "Het thema van de beurs is 'Gelderland: platform voor Kennis, Innovatie en Techniek' en we zorgen voor verschillende deskundigen die ingaan op onderwerpen als duurzaamheid, werkgelegenheid en de krapte op de arbeidsmarkt."
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de werving van bedrijven die zich op de beursvloer willen laten zien. "We hebben contact met de verschillende bedrijvennetwerken en businessorganisaties in de regio. De reacties zijn tot nu toe positief en we verwachten dat we een goed aanbod van grote en kleine bedrijven uit de meest diverse sectoren uit de Achterhoekse bedrijven op de beursvloer krijgen."
Ondernemers die interesse hebben vinden op www.businessmeetinggelderland.nl alle informatie.

Bonuswedstrijd Silvolde tegen De Graafschap

SILVOLDE - Sportclub Silvolde speelt donderdag 12 juli een oefenwedstrijd op het eigen sportpark tegen De Graafschap. Het is de prijs, die de Silvoldenaren verdienden door het winnen van de Achterhoek Cup. Een deel van de recette is bestemd voor de clubkas. Het vergt veel inzet van de Silvoldse leden om op zo'n korte termijn deze spraakmakende wedstrijd te organiseren. Maar Silvolde heeft ervaring met de organisatie, want ook in 2014 werd deze bonuswedstrijd gespeeld.

Beide ploegen speelden na het afgelopen seizoen met wisselend succes nacompetitie voor promotie. De Graafschap promoveerde naar de eredivisie, terwijl de Silvoldse hoofdklasser nipt promotie naar de derde divisie misliep.
Spcl. Silvolde tegen De Graafschap is voor het publiek een voorproefje op het nieuwe seizoen. De toeschouwers krijgen de kans om de nieuwe selecties aan het werk te zien.
Silvolde 1 is nog niet aan de voorbereiding voor het seizoen 2018/2019 begonnen. Zo zijn er spelers afwezig vanwege vakantie. En ook hoofdcoach Dennis van Beukering is dan nog op zijn vakantieadres. Wel is er speciaal voor deze wedstrijd enkele keren getraind, ook met de nieuwe spelers, die uit de regio komen. Tegen De Graafschap maken bijvoorbeeld Kelvin Meijer, Maarten Cohen en Chiel ter Horst deel uit van de wedstrijdselectie. Evenals enkele talentvolle JO19-spelers.
De selectie van De Graafschap herbergt veel nieuwelingen. Hidde Jurjus en Ted van de Pavert keerden terug in Doetinchem.
De tweede oefenwedstrijd van De Graafschap wordt gespeeld op donderdagavond 12 juli vanaf 19.00 uur op sportpark De Munsterman in Silvolde. De entree bedraagt 7,50 en tot 16 jaar 5 euro. Dat geldt ook voor leden en donateurs van Silvolde.
Silvolde hoopt dat de bezoekers om zo min mogelijk van de auto gebruikmaken in verband met de beperkte parkeerruimte.

Sportclub Silvolde oefent tegen De Graafschap

SILVOLDE - Sportclub Silvolde speelt donderdag 12 juli een oefenwedstrijd op het eigen sportpark tegen De Graafschap. Het is de prijs, die de Silvoldenaren verdienden door het winnen van de Achterhoek Cup. Een deel van de recette is bestemd voor de clubkas. Het vergt veel inzet van de Silvoldse leden om op zo'n korte termijn deze spraakmakende wedstrijd te organiseren. Maar Silvolde heeft ervaring met de organisatie, want ook in 2014 werd deze bonuswedstrijd gespeeld.

Beide ploegen speelden na het afgelopen seizoen met wisselend succes nacompetitie voor promotie. De Graafschap promoveerde naar de eredivisie, terwijl de Silvoldse hoofdklasser nipt promotie naar de derde divisie misliep.
Spcl. Silvolde tegen De Graafschap is voor het publiek een voorproefje op het nieuwe seizoen. De toeschouwers krijgen de kans om de nieuwe selecties aan het werk te zien.

Hidde Jurjus en Ted van de Pavert keerden terug in Doetinchem

Silvolde 1 is nog niet aan de voorbereiding voor het seizoen 2018/2019 begonnen. Zo zijn er spelers afwezig vanwege vakantie. En ook hoofdcoach Dennis van Beukering is dan nog op zijn vakantieadres. Wel is er speciaal voor deze wedstrijd enkele keren getraind, ook met de nieuwe spelers, die uit de regio komen. Tegen De Graafschap maken bijvoorbeeld Kelvin Meijer, Maarten Cohen en Chiel ter Horst deel uit van de wedstrijdselectie. Evenals enkele talentvolle JO19-spelers.
De selectie van De Graafschap herbergt veel nieuwelingen. Hidde Jurjus en Ted van de Pavert keerden terug in Doetinchem.
De tweede oefenwedstrijd van De Graafschap wordt gespeeld op donderdagavond 12 juli vanaf 19.00 uur op sportpark De Munsterman in Silvolde. De entree bedraagt 7,50 en tot 16 jaar 5 euro. Dat geldt ook voor leden en donateurs van Silvolde.
Sportclub Silvolde hoopt dat de bezoekers om zo min mogelijk van de auto gebruikmaken in verband met de beperkte parkeerruimte.

Inloophuis Oude IJssel ontvangt bijdrage uit Menzisfonds

DOETINCHEM – Inloophuis Oude IJssel heeft een bijdrage van ruim 1.500 euro ontvangen uit het MenzisFonds. Met de bijdrage wil het Inloophuis een fotoboekje realiseren dat is bedoeld voor op de leestafel in wachtkamers van huisartsen en specialisten.

Het Inloophuis wil op deze manier mensen die met kanker te maken hebben, informeren over de mogelijkheden van het huis. Naast het Inloophuis ontvingen zeven andere projecten in de Achterhoek een bijdrage die varieerde van 1.000 tot 5.000 euro.
Het MenzisFonds is gestart om lokale of regionale initiatieven met een maatschappelijke insteek te ondersteunen. Zo wil Menzis samen met maatschappelijke organisaties werken aan het verbeteren van de leefkracht en innovatie van de zorg. Verenigingen, stichtingen of andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtinitiatief, konden tot 20 mei 2018 een financieringsaanvraag indienen. In totaal waren zestien aanvragen genomineerd waaruit de selectiecommissie, bestaande uit een afvaardiging uit de Ledenraad, acht projecten heeft gekozen. De Achterhoekse projecten die een bijdrage hebben ontvangen, variëren enorm maar dragen allemaal op hun eigen manier bij aan de leefkracht van de inwoners van de regio. In de regio's Achterhoek. Groningen, Midden, Twente en West is de komende drie jaar een fonds beschikbaar van 25.000 euro per jaar. Daarnaast is 30.000 euro per jaar beschikbaar voor projecten in heel Nederland.

Repair Café in De Schuylenburgh

SILVOLDE - Het is inmiddels een goede traditie geworden, het Repair Café in De Schuylenburgh in Silvolde op iedere tweede zaterdag van de maand. Ook in de zomermaanden staan onze vrijwilligers klaar!

Op zaterdag 14 juli bent u tussen 10.00 en 13.00 uur weer van harte welkom met uw kapotte spullen. Of het nu gaat om elektrische apparaten, kleine meubelstukjes of kleding, alles kan en mag. En dat alles slechts tegen een vrijwillige bijdrage en een vergoeding voor gebruikte materialen. Draag bij aan een duurzame samenleving en gun uw spullen een tweede leven!
Bent u zelf handig en wilt u als vrijwilliger deelnemen aan het Repair Café? Stuur dan een mail naar m.kraaijenbrink@azora.nl

Zaalvoetballen in eigen competitie

GAANDEREN/OUDE IJSSELSTREEK – Zaalvoetbalteam TOAG uit Gaanderen is op zoek naar nieuwe spelers. Het team speelt in een eigen competitie in de regio van Oude IJsselstreek. Wie zin heeft om regelmatig een balletje te trappen in de zaal kan even een mail sturen naar dennis.elst@planet.nl.

Oud-Gendringenaren Pim Freriks en Jorrit Bockting lopen Zwitserse Ultra Trail

Jorrit Bockting en Pim Freriks in actie tijdens de Eiger Ultra Trail 2016. Foto PR

GENDRINGEN - Gezworen (jeugd-)kameraden Pim Freriks en Jorrit Bockting lopen half juli in Zwitserland de Eiger Ultra Trail. Een 101 kilometer lange hardloopwedstrijd, bergop, bergaf, over onverhard terrein, besneeuwde toppen en langs groene alpenweiden. Een ultieme en unieke uitdaging die de 31-jarige atleten binnen een uur of zeventien, achttien willen volbrengen, als bijna enige Nederlanders op die afstand.

Door Reinier Kroesen

Volgens vader John Freriks zijn de jongens al sinds hun geboorte vrienden, getuige foto's van hen samen in één wieg. Ze groeiden op in Gendringen, Pim aan de Veldweg, Jorrit aan de Haverkamp. Beiden studeerden in Utrecht en bleven daar wonen. Ze hebben een gedeelde passie voor duursport, aanvankelijk vooral marathons. Momenteel doen ze vooral aan trailrunning: hardlopen maar dan niet op de weg. Wel door de natuur, over smalle paadjes (trails) met natuurlijke hindernissen als heuvels, bergen, rotsen of doorwaadbare beekjes. En dan trajecten die vaak de marathonafstand ver overstijgen. Steeds meer hardlopers zoeken deze beleving op, willen naar de natuur in plaats van de massale evenementen op asfalt. Een nieuwe tak van sport, maar flink in opkomst.

Geen echte regels
Pim en Jorrit: "We komen nog vaak naar Gendringen voor familiebezoek, vriendendagen of de kermis, maar ook om te trainen in het Montferland. Vroeger voetbalden we, zes jaar geleden begonnen we met het lopen van marathons. Een collega attendeerde ons op het traillopen. We voltooiden er een van 28 kilometer in België en waren gelijk om. Het is hoofdzakelijk rennen, maar bergop is het vooral 'hiken', stevig doorlopen met stokken. Echte regels zijn er niet voor de manier waarop je de trail aflegt. Soms ben je echt aan het klauteren, heb je een parcours met wel dertig procent helling."
"In 2016 hebben we ons als team voor het eerst ingeschreven voor de Eiger Ultra Trail, toen voor de 51 kilometer. De Eiger is een bijna 4000 meter hoge berg in de omgeving van het Zwitserse wintersportdorp Grindelwald, waar ook start en finish zijn. Onze grootste tot nu toe volbrachte afstand is 78 kilometer. Ter voorbereiding waren we al in Frankrijk en Italië voor trails, hebben vooral getraind op hoogtes."
"Tijdens de Eiger Trail lopen we ongeveer 6700 meter omhoog. We gaan apart, dan hoeft de ander op je moeilijke momenten niet te wachten. Onze (online) coach is de Nederlandse ultratrailloopster Marjolein Bil, die in Zwitserland woont. Één keer per week doen we krachttraining."

Groot buffet
"Je moet tijdens de trail ieder half uur eten, dat gaat je tegenstaan, al die gelletjes. Alhoewel je voor je eigen voeding zorgt noemen we het voor de grap wel eens één groot buffet, met een stukkie lopen tussendoor. Overal onderweg worden Zwitserse kaasjes, chocola, chips, bananen, cake en noten aangeboden. We starten op 14 juli 's ochtends om vier uur. Alhoewel je er 26,5 uur over mag doen hopen we toch voor het donker terug te zijn. We willen liefst niet voor de tweede keer die dag met mijnwerkerslampjes op ons hoofd rondrennen."


www.eigerultratrail.ch

Arjan Erkel en Jan Wilm Tolkamp in Vrijzinnig Centrum in Varsseveld

Voorstelling 'Vrijheid van denken en doen' inspiratie voor solo-cd Tolkamp

VARSSEVELD – Vrijzinnig Centrum de Eendracht in Varsseveld is de voorverkoop gestart voor het optreden van ex-Normaal-gitarist Jan Wilm Tolkamp en Arjan Erkel. De twee beginnen in september aan een nieuwe toernee van het programma 'Vrijheid van denken en doen' en zijn 28 oktober in Varsseveld. Jan Wilm Tolkamp presenteerde onlangs naar aanleiding van de voorstelling zijn solo-cd.

Tolkamp begeleidt Erkel en hij speelt onder andere delen van nummers van Johnny Cash. Na afloop van een optreden werd Tolkamp vaak gevraagd of de muziek uit het programma op cd verkrijgbaar was. Dat was voor de gitarist aanleiding een cd te maken met eigen teksten op bestaande nummers, van onder meer Fleetwood Mac, Garth Brooks en Johnny Cash. ''Ik vind het zelf hartstikke mooi en 'ik bun d'r knoepers trots op''', zegt hij eerder over zijn cd in een interview in deze krant.
In 'Vrijheid van denken en doen' vertelt Erkel over de periode dat hij als medewerker van Artsen Zonder Grenzen van 2002 tot 2004 gegijzeld werd in Dagestan. Hij werd in een hok van anderhalf bij twee meter onder de grond vastgehouden. Muziek bood hem troost en steun.
De voorstelling is zondagmiddag 28 oktober te zien in Vrijzinnig Centrum de Eendracht in Varsseveld, aanvang 14.30 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 15 euro (inclusief consumptie) en de gereserveerde kaarten liggen op de dag van de voorstelling bij de kassa (zie voor info over reserveringen www.vrijzinnigenvarsseveld.nl). Entreeprijs aan de kassa bedraagt 17,50 euro.
De solo-cd van Tolkamp is na afloop van het optreden te koop, maar ook verkrijgbaar bij Wim's Muziekkelder in Doetinchem.

Zomerondernemers mogen netwerken op Huntenpop

Bijzondere ondersteuning Rabobank van ZomerOndernemer

ULFT - De zomervakantie staat in de startblokken. En voor een aantal jongeren betekent dit wat anders dan je zou verwachten: zij gaan zes weken lang het project Zomerondernemer volgen en zo hun vakantie benutten om ervaring op te doen met ondernemerschap.

In de Achterhoek start binnenkort het gratis project ZomerOndernemer voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar. Zij kunnen ervaren hoe het is om te ondernemen en starten een eigen bedrijf. Gewoon om eens te proberen en te kijken of het ondernemerschap iets voor ze is. Deelname is kosteloos. Sterker nog, de deelnemers ontvangen zelfs een startkapitaaltje. En de Rabobank Graafschap doet hier nog een schepje bovenop. De bank stelt namelijk twaalf toegangsbewijzen beschikbaar voor het voorprogramma van Huntenpop op 10 augustus, "Kloteklanten 3.0" door Egbert Jan van Bel. Daarna mogen de jongeren de rest van de avond ook bijwonen.

Durven
Steeds meer jongeren starten een eigen bedrijf. Toch zijn er veel jongeren die de stap niet durven te zetten of gewoonweg niet weten hoe dat moet. ZomerOndernemer helpt jongeren in zes weken bij het starten van een onderneming. Ze volgen een driedaagse training en zijn wekelijks te gast bij lokale ondernemers voor workshops, presentaties en rondleidingen. In de tussentijd werken de deelnemers aan hun bedrijf. Het project sluit af met een feestelijke kick out op 23 augustus bij het ICER in Ulft, waarbij de jonge ondernemers hun onderneming voor een groot publiek presenteren. Na de zomervakantie bepalen de jongeren zelf of ze verder gaan met het bedrijf of niet. Ze zitten nergens aan vast.

Nieuw in de Achterhoek
ZomerOndernemer is een project van Stichting The New Entrepreneur en bestaat al sinds 2010. Komende zomer start het project in de regio Achterhoek met twee projecten en met name het project Graafschap, dat op 19 juli van start gaat, heeft nog plek. Regio coördinator Ivar van Asten: "Het doel van het project is het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten bij jongeren en het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap. Daarmee biedt het project een mooie kans om jongeren uit de regio te laten ervaren dat hier prachtige kansen zijn."

Gratis deelname
Dankzij de steun van landelijke en regionale sponsoren, Rabobank Graafschap, de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem, Graafschap College en Smarthub Achterhoek, is deelname aan het project kosteloos. Het enige wat jongeren nodig hebben is een bedrijfsidee en enthousiasme. Er is zelfs ruimte om tijdens het project op vakantie te gaan. Deelnemers mogen maximaal twee terugkomdagen missen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website. Het project start op 19 juli. In elk project is plek voor maximaal dertig deelnemers. Aanmelden kan tot 16 juli. De toegangskaarten worden tijdens de driedaagse training bij de Rabobank via verloting verdeeld.

www.zomerondernemer.nl/graafschap

Arjan Erkel en Jan Wilm Tolkamp in Eendracht

Voorstelling 'Vrijheid van denken en doen'

VARSSEVELD – Vrijzinnig Centrum de Eendracht in Varsseveld is de voorverkoop gestart voor het optreden van ex-Normaal-gitarist Jan Wilm Tolkamp en Arjan Erkel. De twee beginnen in september aan een nieuwe toernee van het programma 'Vrijheid van denken en doen' en zijn 28 oktober in Varsseveld. Jan Wilm Tolkamp presenteerde onlangs naar aanleiding van de voorstelling zijn solo-cd.

Tolkamp begeleidt Erkel en hij speelt onder andere delen van nummers van Johnny Cash. Na afloop van een optreden werd Tolkamp vaak gevraagd of de muziek uit het programma op cd verkrijgbaar was. Dat was voor de gitarist aanleiding een cd te maken met eigen teksten op bestaande nummers, van onder meer Fleetwood Mac, Garth Brooks en Johnny Cash. ''Ik vind het zelf hartstikke mooi en 'ik bun d'r knoepers trots op''', zegt hij eerder over zijn cd in een interview in deze krant.
In 'Vrijheid van denken en doen' vertelt Erkel over de periode dat hij als medewerker van Artsen Zonder Grenzen van 2002 tot 2004 gegijzeld werd in Dagestan. Hij werd in een hok van anderhalf bij twee meter onder de grond vastgehouden. Muziek bood hem troost en steun.
De voorstelling is zondagmiddag 28 oktober te zien in Vrijzinnig Centrum de Eendracht in Varsseveld, aanvang 14.30 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 15 euro (inclusief consumptie) en de gereserveerde kaarten liggen op de dag van de voorstelling bij de kassa (zie voor info over reserveringen www.vrijzinnigenvarsseveld.nl). Entreeprijs aan de kassa bedraagt 17,50 euro.
De solo-cd van Tolkamp is na afloop van het optreden te koop, maar ook verkrijgbaar bij Wim's Muziekkelder in Doetinchem.

Jan de Vries uit Zelhem koning Polse Kermis

Koning van de Polse Kermis Jan de Vries juicht na het rake schot. Foto: Jurgen Weijl

ULFT - Jan de Vries, tambourmaître van Sint Joris, is, samen met z'n prinsgemaal Dick Schierboom, de nieuwe koning van de Polse Kermis van schuttersgilde St. Joris uit Ulft geworden.
Aan het vogelschieten op de kermismaandag deden 130 personen mee, waarvan er zeven voor het koningsschot gingen. De hals was een prooi voor Dennis Eimers, de rechtervleugel was voor Christan Robben, de linkervleugel viel aan Frank Postma toe. Jos Schepers schoot de staat eraf. De in Zelhem woonachtige De Vries loste het koningsschot.

Jan de Vries wordt gefeliciteerd als kersverse koning van De Pol. Foto: PR

Peddelen langs poelen bij Sinderen

Watersalamander voelt zich thuis in een poel. Foto: PR

SINDEREN - Het IVN heeft voor zondag 15 juli een fietsactiviteit rond Sinderen op het programma staan: een route van circa twaalf kilometer over kerkenpaden. Doel van deze fietstocht tussen 14.00 en 16.30 uur vormen de verschillende poelen in het afwisselende Sinderense landschap. Het startpunt is de Keurhorsterkerk aan de Sinderenseweg 61. Opgeven bij Johan Westerveld, tel 0315- 617576.

Poelen zijn voor amfibieën, libellen en (water)planten van levensbelang. Poelen brengen variatie in een terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten- en diersoorten (betere biodiversiteit). Poelen kunnen dienen als groeiplaats voor water-, moeras- en oeverplanten, als leefgebied voor amfibieën, insecten en andere ongewervelden, maar ook als drinkplaats voor vogels en zoogdieren. Niet alleen de poel zelf maar ook de oever kan bij uitstek geschikt zijn voor bepaalde organismen. Denk aan warmteminnende insecten die hun nesten kunnen maken in de zonnige noordoever. Ook voor bijzondere pionierplanten als koprus en kruipend moerasscherm, die afhankelijk zijn van het steeds weer ontstaan van open plekken op de oever, kan een poel waardevol zijn. Naast poelen zijn er tal van andere watertypen die dezelfde ecologische functie vervullen, zoals vijvers, kleiputten, vennen, duinmeertjes, wielen en ijsbanen.Op een groot aantal plaatsen in Nederland is voldoende geschikt landhabitat voor soorten aanwezig. Geschikte voortplantingswateren ontbreken vaak. Door het aanleggen van poelen kan een gebied voor amfibieën en libellen geschikt worden. Dat is nodig want door schaalvergroting in de landbouw, daling van het grondwaterpeil en de vervanging door automatische zelfdrinkinstallaties, zijn veel poelen verdwenen.
In een poel wordt het waterpeil bepaald door de aanvoer en verdamping van water. Als de bodem doorlatend is, wordt het waterpeil door het grondwater bepaald. Als de bodem niet doorlatend is (bijvoorbeeld door een kleilaag), wordt een poel door regenwater gevuld. Van nature is de waterstand in poelen hoog in de winter en het voorjaar en zakt deze in de zomer langzaam. Wanneer poelen aan het eind van de zomer af en toe eens droogvallen, is dat geen probleem (op zo'n moment is het handig om beheer uit te voeren). Doordat het grondwaterpeil sterk wordt beïnvloed door waterwinning en drainage voor de landbouw, kunnen poelen te vroeg in het jaar en te frequent droogvallen. Hierdoor krijgen eieren en larven van amfibieën en libellen onvoldoende kans zich te ontwikkelen.

'Dag van het bos' in Biotopwildpark Anholter Schweiz

ISSELBURG - Biotopwildpark Anholter Schweiz in Isselburg viert op zondag 15 juli 'de dag van het bos'. Deze dag draait geheel om het inheemse bos, de dieren en de mensen die in het bos werken.

Ook dit jaar komt de wereldkampioen houtzagen, Shapoor Engeneer, weer een mooi dier zagen met zijn kettingzaag. Kinderen kunnen op deze dag iets leuk knutselen voor in de tuin en meedoen aan een speurtocht. Bij deze speurtocht is een familiejaarkaart te winnen. In de wildpark-school wordt een voordracht gehouden voor jong en oud over het bos en de natuur. De voordracht is (net als de speurtocht) ook in het Nederlands. Een imker is samen met zijn bijenvolk in het park en vertelt over de inheemse insecten en hoe men deze kan helpen. Ieder uur worden er met machines bomen geveld en door de dag heen mogen alle moedigen (onder begeleiding) in een boom klimmen.
Biotopwildpark Anholter Schweiz is te vinden aan de Pferdehorster Strasse 1 in Isselburg en geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Voor deze dag gelden de normale entreeprijzen.

'Dag van het bos' in Biotopwildpark Anholter Schweiz

ISSELBURG - Biotopwildpark Anholter Schweiz in Isselburg viert op zondag 15 juli 'de dag van het bos'. Deze dag draait geheel om het inheemse bos, de dieren en de mensen die in het bos werken.

Ook dit jaar komt de wereldkampioen houtzagen, Shapoor Engeneer, weer een mooi dier zagen met zijn kettingzaag. Kinderen kunnen op deze dag iets leuk knutselen voor in de tuin en meedoen aan een speurtocht. Bij deze speurtocht is een familiejaarkaart te winnen! In de wildparkschool wordt een voordracht gehouden voor jong en oud over het bos en de natuur. De voordracht is (net als de speurtocht) ook in het Nederlands. Een imker is samen met zijn bijenvolk in het park en verteld over de inheemse insecten en hoe u deze kan helpen. Ieder uur worden er met machines bomen geveld en door de dag heen mogen alle moedigen (onder begeleiding) in een boom klimmen.
Biotopwildpark Anholter Schweiz is te vinden aan de Pferdehorster Strasse 1 in Isselburg en geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Voor deze dag gelden de normale entreeprijzen..

Zomerse open tuinen

BREEDENBROEK - Het zomerse weer maakt het heerlijk om rond te dwalen door de veelzijdige tuin 't Meihuus aan de Terborgseweg 19 van Yvonne en Wim Duitshof-Knufing. Op dezelfde dag is, op korte afstand, ook de tuin van Annie en Henk van Langen te bezoeken.

De zomer is in de tuin al weken lang zichtbaar. Het komt door de hoge temperaturen en natuurlijk de zon doet vele planten goed, maar niet alle. Langdurige droogte heeft zo zijn gevolgen, je kunt nu ook goed zien welke planten niet op de juiste plaats staan. Sommige planten hebben het moeilijk, maar er wordt veel gesproeid en daarom ziet de tuin er nog zeer goed en verzorgd uit.
Vooral de prairieborders staan volop in bloei. Vorig jaar zijn de siergrassenborders opnieuw ingericht, en nu zijn de siergrassen gecombineerd met vaste planten. Ook goed geslaagd is dat er meer zitplekken gecreëerd zijn bij de vijver. Tevens is er op verschillende plekken natuurlijke kunst geplaatst. Naast de natuurlijke poel in de bloemenweide bloeit een grote strook geurende Moschata-rozen.
Dit jaar is de tuin te bezoeken op de zondagen 15 juli, 12 augustus en 23 september, van 11.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt 3 euro bij 't Meihuus en 2,50 euro bij Van Langen. Met groepen vanaf tien personen kan men op afspraak ook op andere momenten terecht.

Bruisende zomer bij DRU Cultuurfabriek

De DRU Cultuurfabriek. Foto: PR

ULFT - In de zomermaanden bruist het in en rondom de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Aankomende weken vinden aan het water bij het Ouhrlokaal onderstaande zomeractiviteiten plaats. Bij slecht weer worden de buitenactiviteiten naar binnen verplaatst. Kaarten (indien toegangsprijs is aangegeven) zijn verkrijgbaar bij de receptie van de DRU Cultuurfabriek of via www.drucultuurfabriek.nl

Woensdag 18 juli
Woensdag Knutseldag (5+)

Een middag vol knutselpret! Kom onder begeleiding van onze knutselleiders samen met andere kinderen lekker knutselen bij de DRU Cultuurfabriek. Elke week gaan we iets anders leuks knutselen dus kom gerust vaker! Voor ouders zijn er geen kaarten nodig. Van 13.00 tot 15.00 uur. Entree 4 euro. Op vertoon van je ticket kun je na afloop samen met je vader of moeder meedoen aan een zomerse high tea (7,50 euro voor kinderen, 10 euro voor volwassenen).

Donderdag 19 juli
Pizza & Pasta

Een heerlijke Italiaanse avond waarbij je vanaf 19.00 uur kunt genieten van overheerlijke Italiaanse pizza's en pasta's met op de achtergrond natuurlijk zomerse muziek. Prijs 19,50 euro (excl. consumpties).

Zaterdag 21 juli
Muziek rond het kampvuur

Neem je eigen instrument mee en kom gitaar spelen, drummen, zingen óf laat één van jouw andere talenten zien of horen rondom het knapperende kampvuur. Met medewerking van het muzikale duo Stanley Price & Peggy Sue. Aanvang 20:00 uur, Entree gratis.

Zondag 22 juli
DRU-rondleiding

Iedere zondag in de zomer. Onder begeleiding van de ervaren gidsen van het DRU Industriepark word je in 75 minuten rondgeleid door de DRU Cultuurfabriek en over het DRU Industriepark. Ooit ronkten hier de machines en stoomden de ketels van de DRU ijzergieterij. Tegenwoordig smelten cultuur en historie samen. Stel je voor hoe over de brede fabrieksstraat duizenden en duizenden werknemers - DRU was de grootste werkgever in de Achterhoek - hebben gelopen. Aanvang 11.30 uur. Start bij de DRU Cultuurfabriek. Prijs 4 euro, kinderen 6-12 jaar 2 euro, onder 6 jaar gratis.

Dinsdag 24 juli
Zomers pianoconcert

In het kader van de Internationaler Musiksommer Campus Cleve verzorgen internationale studenten tijdens het Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestival prachtige pianoconcerten. Tijdens vier verschillende avonden kun je genieten van de muziek van veelbelovende jonge pianisten afkomstig vanuit de hele wereld. Op 24 juli speelt Nicolas Absalom werken van o.a. Bach en Schumann. Aanvang 19:30 uur, Ouhrlokaal (vrije zit). Entree gratis (geen kaarten nodig)

Woensdag 25 juli
Woensdag Knutseldag (5+)

Een middag vol knutselpret! Kom onder begeleiding van onze knutselleiders samen met andere kinderen lekker knutselen bij de DRU Cultuurfabriek. Elke week gaan we iets anders leuks knutselen dus kom gerust vaker! Voor ouders zijn er geen kaarten nodig. Van 13.00 tot 15.00 uur. Entree 4 euro. Op vertoon van je ticket kun je na afloop samen met je vader of moeder meedoen aan een zomerse high tea (7,50 euro voor kinderen, 10 euro voor volwassenen).

Vrijdag 27 juli
Summer Night

Op zoek naar verkoeling tijdens een zwoele zomeravond? Proef de verfrissende smaken bij onze cocktailbar onder het genot van zomerse muziek, live gedraaid door DJ Mingus. Aanvang 20:00 uur, entree gratis (geen kaarten nodig).

Vrijdag 27 juli
De Staat

Na de vier uitverkochte 'In The Round'-shows in november 2017 is het even stil geworden rond De Staat. Ze hebben zich teruggetrokken in hun studio in De Basis in Nijmegen en daar werd hard gewerkt aan nieuwe songs voor de opvolger van het album 'O'. De mannen van De Staat zullen het live spelen zeker niet zijn afgeleerd, maar ze willen graag hun songs nog een keer spelen voor een wat kleiner publiek, zodat ze goed ingespeeld de festivalpodia op zullen gaan. Daarom speelt de band twee live shows in juli, waarvan één in de popzaal van de DRU Cultuurfabriek! Zaal open 20:00 uur. Kaarten in de voorverkoop 20 euro.

Zaterdag 28 juli
Zomers pianoconcert

In het kader van de Internationaler Musiksommer Campus Cleve verzorgen internationale studenten tijdens het Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestival prachtige pianoconcerten. Tijdens vier verschillende avonden kun je genieten van de muziek van veelbelovende jonge pianisten afkomstig vanuit de hele wereld. Op 28 juli speelt Carmen Geutjes (15 jaar) werken van Beethoven en Chopin. Aanvang 19:30 uur, Ouhrlokaal (vrije zit). Entree gratis (geen kaarten nodig).

Zondag 29 juli
DRU-rondleiding

Iedere zondag in de zomer. Onder begeleiding van de ervaren gidsen van het DRU Industriepark word je in 75 minuten rondgeleid door de DRU Cultuurfabriek en over het DRU Industriepark. Ooit ronkten hier de machines en stoomden de ketels van de DRU ijzergieterij. Tegenwoordig smelten cultuur en historie samen. Stel je voor hoe over de brede fabrieksstraat duizenden en duizenden werknemers - DRU was de grootste werkgever in de Achterhoek - hebben gelopen. Aanvang 11.30 uur. Start bij de DRU Cultuurfabriek. Prijs 4 euro, kinderen 6-12 jaar 2 euro, onder 6 jaar gratis.

Twee bijzondere jubilarissen gemengd koor Vriendenkring

Diny Klompenhouwer, in de bloemetjes gezet vanwege haar grote verdiensten voor de zangvereniging, met naast de jubilarissen Willey Weenink en Sien Beernink, dirigente Riet Lieverdink (vlnr). Foto: G. W. Huinink

75 en 65 jaar lid van Sinderens koor

SINDEREN - Het 65-jarig jubileum van Willy Weenink bij het Gemengd koor De Vriendenkring is al best bijzonder. Maar haar jubileum wordt nog overtroffen door dat van Sien Beernink. Zij is namelijk al driekwart eeuw (!) bij het koor en nog altijd vervult zij haar rol als sopraan met veel plezier op de maandagavonden.

Sien Beernink kwam in 1943, als vijftienjarig meisje bij het gemengd koor De Vriendenkring. Inmiddels is zij dus 75 jaar lid van het koor en viert haar 75-jarig jubileum. Al eerder werd haar een koninklijke onderscheiding toegekend voor haar verdiensten voor het koor. En nog steeds komt ze trouw op de maandagavond haar sopranenrol vervullen en verlevendigt zij de koffie pauzes met haar humor en wijsheid. De koorleden hopen dat zij nog vele jaren met hen mee zal zingen, hoewel ze zich realiseert dat dat beperkt kan zijn.
Willy Weenink is 65 jaar lid van de Sinderense zangvereniging, eveneens als sopraan. Met een kritische blik en een groot gevoel voor humor draagt ook zij zeer bij aan de speciale, hoogst plezierige sfeer in de vereniging.
De koorleden, die onder leiding staan van dirigent Riet Lieverdink, genieten van het zingen en de uitvoeringen die zij zo nu en dan mogen verzorgen.

Column

11 juli

Varsseveld

Openstelling Museumboerderij Het Hofshuus Varsseveld

Museumboerderij Het Hofshuus Varsseveld

12 juli

Sinderen

Openluchtspel 'Rimpelingen'

De Michelt

13 juli

Sinderen

Kunstwerken in natuurtuin NatuurlijkBUITEN

NatuurlijkBUITEN

14 juli

Silvolde

REPAIR CAFE SILVOLDE

Azora De Schuylenburgh

Sinderen

Kunstwerken in natuurtuin NatuurlijkBUITEN

NatuurlijkBUITEN

Varsseveld

Openstelling Museumboerderij Het Hofshuus Varsseveld

Museumboerderij Het Hofshuus Varsseveld

Gendringen

Schlagernacht Engbergen

Openluchttheater Engbergen

15 juli

Sinderen

Rommel en Vlooienmarkt voor in de wei bij koffieboerderij Groot-Nibbelink

Koffieboerderij Groot-Nibbelink

Silvolde

Zomerfietstocht Silvolde

Grand Café De Buurman

Breedenbroek

Open Tuin

Landschapstuin 't Meihuus, Breedenbroek

Ulft

Rondleiding DRU Industriepark

DRU Industriepark

Sinderen

Kunstwerken in natuurtuin NatuurlijkBUITEN

NatuurlijkBUITEN

Breedenbroek

Expositie van 30 juni t/m 22 juli 2018

Galerie 21

17 juli

Terborg

Yin Yoga in Terborg

Yoga Centrum Terborg

18 juli

Varsseveld

Openstelling Museumboerderij Het Hofshuus Varsseveld

Museumboerderij Het Hofshuus Varsseveld

20 juli

Sinderen

Kunstwerken in natuurtuin NatuurlijkBUITEN

NatuurlijkBUITEN

21 juli

Sinderen

Kunstwerken in natuurtuin NatuurlijkBUITEN

NatuurlijkBUITEN

Varsseveld

Openstelling Museumboerderij Het Hofshuus Varsseveld

Museumboerderij Het Hofshuus Varsseveld

22 juli

Varsseveld

Zomerfietstocht Varsseveld

Van Pallandtsporthal

Ulft

Rondleiding DRU Industriepark

DRU Industriepark

Sinderen

Kunstwerken in natuurtuin NatuurlijkBUITEN

NatuurlijkBUITEN

Breedenbroek

Expositie van 30 juni t/m 22 juli 2018

Galerie 21

24 juli

Terborg

Yin Yoga in Terborg

Yoga Centrum Terborg

VVV Zomerfietstocht vanuit Silvolde

Fietstocht langs mooie uitkijkpunten en plekjes. Foto: PR

SILVOLDE - Maar liefst 38 kilometers moeten worden weggetrapt bij de VVV Zomerfietstocht vanuit Silvolde, op zondag 15 juli. De tocht start bij Grand Café de Buurman in Silvolde (Markt 1) en gaat via kerkenpaden en prachtige slingerwegen als eerste richting het kapelletje in Sinderen. De pauzeplek is bij Theetuin 't Lerinkshof in Aalten waarna de tocht verdergaat richting Heelweg en langs het Hofshuus in Varsseveld om dan via de Sinderense kerkenpaden weer terug te voeren naar Silvolde. Er kan gestart worden tussen 11.00 en 13.00 uur en deelnemers krijgen een routebeschrijving mee. Deelname kost 2,50 euro. De fietstocht gaat door het kleinschalige bos- en heidegebied rondom Sinderen en Varsseveld en is uitgezet door de VVV-vrijwilligers van de werkgroep fietsen en wandelen Ulft. Onderweg is er voldoende horecagelegenheid om even te pauzeren.

www.vvvoudeijsselstreek.nl

Aanleg glasvezel in buitengebied Achterhoek Zuid gestart

De eerste schop ging maandag 9 juli de grond in. Foto: PR

ACHTERHOEK - Maandagochtend gaven wethouder Ria Ankersmit van Oude IJsselstreek, wethouder Ingrid Lambregts van Doetinchem en Piet Grootenboer, directeur van Glasvezel buitenaf, het startsein voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Achterhoek Zuid. Bijna 70 procent van de huishoudens en bedrijven in het buitengebied koos voor glasvezel. De belangstelling voor glasvezel in het buitengebied is dan ook enorm.

Om te kunnen starten met de aanleg van glasvezel in Achterhoek Zuid, was de stem van minimaal 50 procent van de inwoners en bedrijven in het buitengebied nodig. In februari dit jaar werd bekend dat dat percentage ruimschoots is behaald. Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf: "Dat we kunnen starten met de aanleg in Achterhoek Zuid, hebben we voor een groot deel te danken aan de inzet van de ambassadeurs. Ook de gemeenten hebben zich meer dan honderd procent ingezet. Vandaag is dan ook een mooi moment om samen met de ambassadeurs en gemeenten stil te staan bij het project en gezamenlijk het startsein te geven."
Wethouder Ingrid Lambregts: "Wonen, werken en bereikbaarheid vinden we belangrijk in de Achterhoek. Digitale bereikbaarheid voor de inwoners die buitenaf wonen, hoort hier zeker bij. Daarom hebben we ons als Achterhoekse gemeenten vanaf het begin ingezet voor de aanleg van glasvezel. Maar zonder de inwoners, ondernemers en ambassadeurs in het buitengebied, was het natuurlijk niet gelukt. Vanaf het begin is het een mooie samenwerking en dat de schop in de grond gaat, is een mooi en succesvol moment om dit te vieren."
Wethouder Ria Ankersmit van Oude IJsselstreek vult aan: "Glasvezel in het buitengebied is enorm belangrijk. Het is dan ook heel mooi nieuws voor inwoners en bedrijven dat er vandaag een start is gemaakt met de aanleg. Mijn voorganger Henk Hengeveld heeft in het voortraject enorm veel werk verricht. Ook de ruim tachtig ambassadeurs in Oude IJsselstreek en ruim 170 ambassadeurs in de hele Achterhoek hebben zich fantastisch ingezet; ze gingen langs deuren, hebben bewonersavonden georganiseerd en bleven altijd enthousiast. Mede dankzij hun inspanningen, heeft maar liefst 70 procent van de inwoners en ondernemers in het buitengebied zich aangemeld en wordt er nu glasvezel aangelegd."
Aannemer BAM verzorgt de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Achterhoek Zuid. In totaal wordt er ruim 750 km gegraven en wordt er 58.000 kilometer glasvezel aangelegd. Naar verwachting is in het najaar van 2019 het buitengebied van Achterhoek Zuid voorzien van glasvezel.
Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.

Sprookjessprokkelaar de Musical in Amphion

Sprookjessprokkelaar de musical is nog tweemaal te zien in Amphion. Foto: PR

Grootouders en kleinkinderen gezocht

DOETINCHEM - Sprookjessprokkelaar de Musical van Efteling Theaterproducties is op zondag 4 november twee keer te zien in Schouwburg Amphion. Het Doetinchemse theater is daarom op zoek naar enthousiaste jongens en meiden tussen de 6 en 10 jaar én hun grootouders die het leuk vinden om één hele dag te zingen en dansen in de musical. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.amphion.nl en is mogelijk tot 1 oktober.

In de voorstelling volgen de bezoekers de twaalfjarige Sterre, die met haar opa aan de rand van het bos woont. Als haar enige boek letterlijk stuk is gelezen, wijst opa haar op de verborgen sprookjesbibliotheek in het verlaten kasteel. Daar, achter de juiste deur, wachten eindeloos veel verhalen om gelezen en verteld te worden. Vindt Sterre de juiste deur naar de sprookjesbibliotheek, wat zit er achter al die andere deuren en wie is toch die Sprookjessprokkelaar?
Kaarten zijn te bestellen op www.amphion.nl of aan de kassa. Dat kan van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Zomertheaterplezier in de open lucht

De Gruffalo, Meneer Monster. foto: Esther de Boer

GENDRINGEN - Het is (bijna) zomervakantie! Kom ook naar een van de Nederlandse openluchttheaters voor leuke kinder- en familievoorstellingen met cowboys, prinsen en prinsessen, piraten en zeemeerminnen. Buitengewoon plezier voor jong en oud.

Deze zomer zijn er meer dan 190 kinder- en familievoorstellingen te zien in allerlei soorten en maten. Je kunt heerlijk kijken en luisteren, meezingen en dansen, bibberen van spanning of schudden van het lachen. Vaak zijn het interactieve theater- en muziekvoorstellingen en is er direct contact tussen de spelers en het publiek. De voorstellingen zijn niet alleen voor de kinderen een feest, maar ook voor alle papa's, mama's, opa's, oma's, ooms en tantes.
Deze zomer onder andere De Gruffalo, de avonturen van Pinokkio, De Gelaarsde Poes, De Kleine Zeemeermin, De Koning van Katoren, Peter en de Wolf, Alleen op de wereld, Het Grote Piratenavontuur, Loet Moet, Hippe Gasten, Pelle & Pip, Hakim, Rapunzel, Nijntje, Dirk Scheele, De Prinses op de Erwt, Broer & Zus en Dansen in het gras met Florence Rapati. Kortom, voor elk wat wils in de openluchttheaters!
Meer informatie over locaties, programma's en kaartverkoop op de website.

www.openluchttheaters.nl

KIEK-Filmfestival: bioscoop in de buitenlucht

REGIO - In het natuurgebied 'Vennebulten' bij Varsseveld vindt op zaterdag 21 juli voor de zesde keer het KIEK-Filmfestival plaats. Er is een vroege voorstelling voor kinderen en een avondvoorstelling voor volwassenen.

Om 18.00 uur draait voor kinderen 'Vaiana': een prachtige Disney-film en een unieke kans om een kinderfeestje extra glans te geven. Om 21.00 uur wordt voor de oudere doelgroep de meervoudig bekroonde film 'Manchester by the sea' vertoond.
De Vennebulten-buitenbioscoop is 's middags open vanaf 17.00 uur en 's avonds vanaf 20.30 uur. Het bijzondere van het KIEK-Filmfestival is dat iedereen z'n eigen zitplaats mee brengt; een klapstoel is daarbij het makkelijkst. Voor het geval het weer op de 21e zich van z'n frisse kant laat zien, is het het verstandig om een deken mee te nemen. En een paraplu in het geval van af en toe
een buitje. Consumpties - ook voor kinderen - zijn verkrijgbaar op het terrein.

De organisatie is in handen van Rotaryclub Aalten Wisch. De netto-opbrengst van het KIEK komt dit jaar geheel ten goede aan Care Travel: de stichting die uitstapjes en activiteiten verzorgt voor hulpbehoevende mensen in onze eigen regio.
Kaartjes zijn vooraf te bestellen via tickets.ticketfx.nl of op de dag zelf te verkrijgen via de kassa op het terrein. De kaartjes voor kinderen kosten 5 euro; de kaartjes voor volwassenen 10 euro.

Buitenspelen in open lucht

GENDRINGEN - Het is (bijna) zomervakantie. Kom ook naar een van de Nederlandse openluchttheaters voor leuke kinder- en familievoorstellingen met cowboys, prinsen en prinsessen, piraten en zeemeerminnen. Buitengewoon plezier voor jong en oud.

Deze zomer zijn er meer dan 190 kinder- en familievoorstellingen te zien in allerlei soorten en maten. Je kunt heerlijk kijken en luisteren, meezingen en dansen, bibberen van spanning of schudden van het lachen. Vaak zijn het interactieve theater- en muziekvoorstellingen en is er direct contact tussen de spelers en het publiek. De voorstellingen zijn niet alleen voor de kinderen een feest, maar ook voor alle papa's, mama's, opa's, oma's, ooms en tantes.
Deze zomer onder andere De Gruffalo, de avonturen van Pinokkio, De Gelaarsde Poes, De Kleine Zeemeermin, De Koning van Katoren, Peter en de Wolf, Alleen op de wereld, Het Grote Piratenavontuur, Loet Moet, Hippe Gasten, Pelle & Pip, Hakim, Rapunzel, Nijntje, Dirk Scheele, De Prinses op de Erwt, Broer & Zus en Dansen in het gras met Florence Rapati.
Meer informatie over locaties, programma's en kaartverkoop op de website.

Met de komst van drie nieuwe wethouders zijn de 'portefeuilles' opnieuw ingedeeld. Vier van de vijf wethouders zijn onder andere als 'gebiedswethouder' verantwoordelijk voor een deel van de dorpen, kernen en stad in gemeente Oude IJsselstreek. De komende weken stellen we alle wethouders aan u voor, samen met de gebiedsmakelaar die in datzelfde werkgebied actief is.
We beginnen met wethouder Ben Hiddinga en gebiedsmakelaar Sonja Vink.
Ben Hiddinga heeft Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Omgevingswet en omgevingsvisie, Grondzaken en Financiën in zijn portefeuille en is gebiedswethouder voor Terborg en Silvolde. Sonja Vink is als gebiedsmakelaar actief in Terborg, Silvolde en Etten.
__________________________________________________________________________

SILVOLDE - De locatie voor onze ontmoeting is bewust gekozen door de wethouder. "De Paasberglaan verbindt Terborg en Silvolde als het ware met elkaar. Je ziet hier de verbinding tussen bijvoorbeeld jongeren (het Isala College ligt om de hoek) en ouderen (woonzorgcentrum De Schuylenburgh). Maar ook tussen natuur en sport. En op het terras van grand café Tobenbroek bij De Schuylenburgh is de koffie ook nog eens van goede kwaliteit", aldus Hiddinga (54 jaar en woonachtig in Heelweg).

Als gebiedswethouder gaat Hiddinga aan de slag in twee verschillende kernen. Enerzijds de stad Terborg en aan de andere kant het dorp Silvolde. "Ik zie dat niet als twee uitersten, eerder als een mooi dorp en een mooi stadje elk met hun eigen problematiek en kansen."
Als voorbeeld van 'de problematiek' noemt Hiddinga het centrum van Silvolde. "Dat is anderhalf jaar terug volledig op de schop gegaan, mede dankzij enthousiaste en betrokken inwoners. Maar nu het klaar is, lijkt het er op dat het vuurtje nog maar een beetje smeult. De ideeën van destijds zie ik nog niet met regelmaat terug en daar ligt wel een uitdaging voor mij en de inwoners. Hoe laten we het hart van Silvolde weer kloppen?", aldus de wethouder.
Kijkend naar Terborg noemt Hiddinga de winkelstraat die op dit moment een heel andere aanblik heeft dan een aantal jaren terug. "Daar zijn we mee bezig zoals je weet. Donderdag 12 juli ligt het gewijzigde bestemmingsplan voor het centrum ter inzage bij Van der Eem en kan iedereen zich informeren over de plannen die er zijn. Ik hoop dat het de aanzet wordt tot een verbeterde winkelstraat met een prettiger aanblik en beter winkel aanbod."
Gebiedsmakelaar Sonja Vink herkent de punten die Hiddinga noemt. "Zowel Silvolde als Terborg zijn mooie kernen met goede inwoners. De positieve kanten zijn er natuurlijk ook. Kijk naar de manier waarop in Silvolde de jongeren zijn gezien en gehoord en nu onder leiding van Benny Vonk en zijn vrijwilligers hun eigen plek hebben gevonden. En de manier waarop in Terborg wordt gewerkt aan talrijke mooie plannen voor het feestjaar 2019."
Vink is al een tijdje als gebiedsmakelaar actief en is in feite het eerste aanspreekpunt, de vaste contact persoon en het gezicht van de gemeente voor de (groepen) inwoners van Silvolde, Terborg en Etten. "Verbindingen leggen en onderhouden, de samenwerking zoeken en inwoners enthousiasmeren om zelf met nieuwe initiatieven te komen. Dat zie ik als mijn belangrijkste taken."
Voor de gebiedswethouder is dat bijna hetzelfde. "Het verschil is dat ik als wethouder meer en sneller richting kan geven aan bepaalde zaken. De gebiedsmakelaar moet altijd eerst ruggespraak houden en heeft een meer signalerende functie."
Zoals bekend is de gemeente actief bezig om meer inwoners te betrekken bij allerlei plannen en initiatieven. "Sterker nog, iedereen die iets wil kan bij ons aankloppen. Samen gaan we dan uitzoeken hoe en wat er mogelijk is."
Uiteindelijk is het doel van beiden dat de inwoners van de kernen trots zijn op hun woon- en leefomgeving. "Er is al zoveel om trots op te zijn maar er kan nog veel meer. De afstand tussen inwoner en overheid moet verkleind worden. Het is niet 'zij' tegen 'wij'. De samenleving is van ons allemaal en we zijn er met elkaar voor verantwoordelijk", aldus Hiddinga. "Kijk naar de prachtige omgeving, de verbinding met de IJssel en de mooie gebieden rondom Silvolde en Terborg. Er is genoeg om trots op te zijn."
Op de vraag wat het tweetal de komende vier jaar wil bereiken klinkt het als uit één mond: "Waar mogelijk rotte kiezen in het straatbeeld aanpakken en zorgen voor goede 'visitekaartjes' die de aandacht trekken van bezoekers en inwoners."
Inwoners uit Silvolde, Terborg en Etten kunnen voor vragen en opmerkingen contact zoeken met gebiedsmakelaar Sonja Vink door te bellen: 0315 – 292 340

Advertenties nu ook online bij weekblad Gelderse Post

Advertenties worden nu ook op de nieuwssite van de betreffende editie geplaatst. Foto: Gerhard Weevers Foto: Gerhard Weevers

REGIO - Met ingang van 1 juli kunnen advertenties, die in een van de veertien weekbladen van Achterhoek Nieuws worden geplaatst, ook online worden geplaatst op de nieuwssite van de betreffende editie. Voor Gelderse Post Oude IJsselstreek is dit bijvoorbeeld www.geldersepost.nl. Hiermee wordt het advertentiebereik aanzienlijk vergroot, want ook de online lezers krijgen via de Achterhoek Nieuws app en Facebookpagina van de editie de advertentie te zien.

Op de nieuwssites van Achterhoek Nieuws is het nieuws al te lezen voordat het weekblad op de mat valt. Bij het online plaatsen van de advertentie, zal deze onder alle artikelen verschijnen. Advertenties stonden al online in de digitale nieuwsbrief of op de pdf-versie van het weekblad op www.achterhoekkiosk.nl, maar nu wordt de advertentie dus ook online zichtbaar zijn onder elk artikel op de nieuwssite. "Met het online plaatsen van de advertentie bieden wij onze adverteerders de mogelijkheid om lokaal een nog groter bereik te creëren", aldus Jan Oonk, verkoopleider bij Achterhoek Nieuws.
Dit geldt voor alle veertien titels van Achterhoek Nieuws: Elna, Groenlose Gids, Achterhoek Nieuws Berkelland Ruurlo-Borculo, Achterhoek Nieuws Berkelland Eibergen-Neede, Contact Bronckhorst-Noord, Contact Bronckhorst-Midden, Contact Bronckhorst-Zuid, Contact Zutphen-Warnsveld, Achterhoek Nieuws Winterswijk, Aaltens Nieuws, Dinxpers Nieuws, Gelderse Post Oude IJsselstreek, Stad Doetinchem en Montferland Nieuws.
Adverteerders worden door de media-adviseurs van Achterhoek Nieuws op de hoogte gebracht van deze nieuwe mogelijkheid voor adverteren op de online nieuwssites.

'Trots zijn op wat er is'

Gebiedsmakelaar Sonja Vink en -wethouder Ben Hiddinga. Foto: Walter Hobelman

Groenlo prachtige startplek voor Ronde van de Achterhoek

Vlak voor vertrek, vorig jaar in Gendringen. Foto: Sportfoto.nl Foto: SPORTFOTO PHOTOAGENCY

ACHTERHOEK - De start van de Ronde van de Achterhoek op zondag 19 augustus is onderdeel van een mooi wielerprogramma. Want als de klassieker om 13.00 uur van start gaat, op het moment dat het startschot in Groenlo klinkt, is het ter plekke nog lang niet gedaan. Groenlo staat diezelfde dag namelijk ook in het teken van de Verse Bakker.nl Dwars Deur Grolle, een wielercriterium. Met ook nog eens een doorkomst van de Ronde van de Achterhoek, is het feest compleet.

Vanaf circa 10.00 uur is er in Groenlo al heel wat reuring, als de eerste ploegen voor de Ronde van de Achterhoek zich melden. Zo'n 25 teams gaan met elkaar de strijd aan en zij maken zich in het rennerskwartier klaar voor de koers. Een leuk moment voor het publiek om eens te kijken wat er toch allemaal komt kijken bij een grote wielerwedstrijd. En wie vervolgens nog niet weet wie de renners precies zijn, wordt op z'n wenken bediend. Vanaf 12.00 uur is namelijk de ploegenpresentatie op de Markt. Daarbij worden de teams en renners door speaker Harry Middeljans één voor één voorgesteld aan het publiek. Natuurlijk zijn onder hen ook heel wat Achterhoekse wielerhelden te zien.

Om 13.00 uur klinkt dan echt het startschot van de Ronde van de Achterhoek en gaan de renners onderling uitmaken wie de opvolger wordt van de winnaar in 2017, Wim Kleiman van het Achterhoekse Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam. Niet getreurd, want voor je het weet zijn ze weer terug. Het peloton rijdt namelijk eerst een plaatselijke ronde. Vervolgens zal de wedstrijdkaravaan ook rond 14.00 uur nog een keer door Groenlo passeren.
Het peloton zet vervolgens koers naar finishplaats Gendringen, maar dat wil niet zeggen dat het daarmee in Groenlo gedaan is. Om 14.30 uur wordt namelijk het wielercriterium voor Amateurs en Sportklasse renners verreden in de Verse Bakker.nl Dwars Deur Grolle. Als die wedstrijd achter de rug is, staat om 16.30 uur een wedstrijd gepland voor de Funklasse. Dat is een koers die open staat voor recreanten. Wie dus eens wil weten hoe het nu voelt om een renner te zijn in een koers als de Ronde van de Achterhoek, moet die kans dan ook zeker niet laten lopen.
Nog niet genoeg aan het wielerprogramma? Dan kan men zich in Groenlo ook rond het parcours meer dan goed vermaken. Dwars Deur Grolle is immers niet voor niets een kermiskoers. Er is namelijk ook kermis en de start- en finishlocatie van de koersen zijn naast dat terrein. Cafés en restaurants zijn er ook volop in Groenlo en ook zij zijn geopend. Met ook nog live muziek en andere activiteiten, kan het niet anders dan een mooie dag worden.

Jelmer Derksen knikt de bal richting Viod-doel. Foto: PR Viod/Erik Eijkelkamp

In deze rubriek maak je kennis met het lokale amateurvoetbal. Via elf thema's ontdek je wie de spelbepalers in onze streek nou echt zijn.

Door Roel Tomassen

Naam: Jelmer Derksen
Woonplaats: Doetinchem
Geboortedatum: 21 juni 1995

1. Club en functie Verdediger bij Concordia. Achterin kan ik op meerdere plekken spelen, maar ook als verdedigende middenvelder kan ik uit de voeten. Bij voorkeur speel ik als laatste man.

2. Gezin Sinds begin dit jaar woon ik met mijn vriendin Nikky samen in Doetinchem. Lekker ons eigen ding doen, dat bevalt heerlijk. Enig nadeel is dat we uitkijken op het hoofdveld van Viod. Toen zij ons onlangs versloegen in de nacompetitie, hingen bij thuiskomst Viod-sokken aan onze woning. Ach ja, dat hoort erbij, hè.

3. Beroep Fysiotherapeut bij De Romei Therapie en Training in Zevenaar. Ik kan mij geen betere baan wensen. Ik heb veel sociale contacten en mensen helpen geeft voldoening.

4. Muziek Van Nederlandstalige hits in de kroeg met een biertje erbij kan ik genieten. Naar Nederlandse bands als Racoon en Kensington luister ik graag.

5. Hoogte- en dieptepunt Blessureleed achtervolgt mij. Van tien tot veertien jaar heb ik bij De Graafschap gespeeld, maar dat was klaar na een gescheurde kruisband. Doordat ik nog niet was uitgegroeid, was opereren geen optie. Pas twee seizoenen later mocht ik weer voetballen, daar wacht De Graafschap natuurlijk niet op. Twee seizoenen terug verdraaide ik mijn knie en ben ik een half jaar geblesseerd geweest. Daarna heb ik mijn sleutelbeen gebroken en opnieuw fit liep ik na acht minuten een gescheurde enkelband op. Ik zei toen te stoppen, maar het spelletje is mij toch te lief.
Naast blessureleed zijn er gelukkig ook mooie momenten, zoals de handhaving van dit seizoen. Dat we na onze aanvankelijke degradatie toch een herkansing kregen tegen NEO was bijzonder. We speelden voor ontzettend veel publiek en het scoreverloop sloeg nergens op. Dat kwam vooral ook door de scheidsrechter, die zeker qua blessuretijd er een potje van maakte. In de strafschoppenserie kwam het gelukkig alsnog goed.

6. Voorbeeld Jaap Stam. Bij Concordia sta ik bekend om de harde duels. Vol overgave ga ik elk duel in, bij mij is het alles of niets. Misschien verklaart dat deels mijn blessures. Ploeggenoten zijn soms bang dat ik te gretig ben en waarschuwen mij als ik al geel heb. Feit is: in vier seizoenen heb ik nog nooit rood gehad.

7. Gekleurde of zwarte voetbalschoenen Zwart. Die kleur is mij met de paplepel ingegoten. Mijn pa kocht alleen zwarte schoenen voor mij. Wilde ik gekleurde schoenen, dan moest ik ze zelf betalen. Ooit heb ik een keer op gekleurde schoenen gelopen. Maar als Jaap Stam je voorbeeld is, dan mag dat niet.

8. Favoriete maaltijd Lasagne. Ja hoor, die maak ik zelf klaar. Als je oefent en probeert, dan leer je vanzelf koken. Van mijn ouders moest ik altijd meedraaien in het huishouden en daar pluk ik nu de vruchten van.

9. Slechtste eigenschap Mijn valkuil is te weinig 'nee' zeggen. Met iedereen heb ik het beste voor en ik cijfer mijzelf snel weg. Ook al heb ik geen tijd, toch help ik je. Op mijn werk neem ik zonder problemen een dienst over en eenmaal thuis staat de deur altijd open voor iemand die even moeilijk zit.

10. Favoriete club Ajax. Net als de zwarte schoenen en koken heb ik dat van huis uit meegekregen. Een andere keuze mocht niet. Ik volg alles. Een seizoenskaart kan door het voetballen bij Concordia niet, maar gebeurt in de toekomst wellicht alsnog.

11. Ambitie Fit blijven en met Concordia terugkeren in de eerste klasse. Qua werk wil ik mij specialiseren in neurologische fysiotherapie en bijvoorbeeld mensen na een beroerte helpen. En met mijn zus Maike heb ik afgesproken over anderhalf jaar samen een marathon te lopen. Tien à vijftien kilometer gaat mij prima af, maar zij kan de halve marathon al aan, dus ze heeft een voorsprongetje.

Fietstochten 'De boer op'

Tijdens de fietstochten 'De boer op' zijn diverse agrarische bedrijven te bezichtigen. Foto: PR

REGIO - In de komende weken worden er weer een aantal fietstochten 'De boer op' gehouden, met daarbij bedrijfsbezichtigingen. Belangstellenden kunnen dan een kijkje komen nemen op agrarische en aanverwante bedrijven.

Vrijdag 27 juli – Winterswijk
Zoals gewoonlijk verzorgt LTO op de laatste dag van de PeGeWe–fietsvierdaagse de halteplaats. Op vrijdag 27 juli zijn bezoekers welkom bij Buffelhof Krageman van Martin Molders, aan de Kotts Stegge 5 in Bocholt-Barlo. De familie Molders melkt ongeveer 25 waterbuffels. Van de melk wordt onder andere mozzarella en ijs gemaakt en ook het vlees wordt verkocht in de winkel aan huis. De start van de fietstocht is bij Inloopcentrum 'Den Angang', Markt 46 in Winterswijk, dat tussen 09.00 en 17.00 uur open is.

Zondag 29 juli – Aalten
Start tussen 10.00 en 12.00 bij één van de deelnemende bedrijven. Op de startlocatie krijgt men de fietsroute en dit is later op de middag tevens de eindlocatie. De route is circa 35 kilometer lang. Op alle bedrijven is koffie/drinken te koop en op één van de locaties kan men een hapje eten. De bedrijven zijn: de kalverhouderij van de familie Folmer aan de Spiekerdijk 9 in Aalten. Dit bedrijf is recent opgestart en zeker de moeite waard om te bekijken. Verder het melkveebedrijf van de familie Scholten aan de Wooldseweg 88 in Winterswijk-Woold. Op dit bedrijf zijn een aantal werkzaamheden geautomatiseerd, er zijn een aantal melkrobots in gebruik en daarnaast is er een automatisch voersysteem. De derde locatie is loonbedrijf Gebr. te Bokkel aan de Buninkdijk 7 in Aalten. Dit is een loonbedrijf dat gespecialiseerd is in zowel agrarisch loonwerk als in grond- en straatwerk, voor zowel bedrijven als particulieren.

Zaterdag 4 augustus – Oude IJsselstreek
De Werkgroep Landbouwpresentatie Oude IJsselstreek houdt op zaterdag 4 augustus de fietstocht De boer op. De start is tussen 10.00 en 12.00 uur bij aardappelbedrijf Westerveld, Keppelbroeksdijk 8, Westendorp. Via een mooie route van ongeveer 30 km komt men langs een melkveebedrijf, een varkenshouderij en een vleesboerderij die te bezichtigen zijn. Onderweg zijn consumpties te koop en aan het einde van de tocht worden pannenkoeken verkocht. Voor de route vraagt de organisatie een vrije bijdrage.

Zaterdag 11 augustus – Oost Gelre
De fietstocht De boer op in Oost Gelre is op zaterdag 11 augustus. Deelnemers kunnen starten tussen 10.00 en 12.00 uur bij het Parochiehuis in Zieuwent. Op deze dag kunnen twee melkveebedrijven, één biologisch varkensbedrijf en een uitspanning in een natuurgebied worden bezocht. De route is ongeveer 36 km lang. Voor deelname wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Nieuwe energie uit vuilnisbelt

Ezelstal de Edelingen, aan de voet van De Langenberg. Foto: Thijs Huls

ACHTERHOEK - Op de voormalige vuilstort De Langenberg in Zelhem wordt het eerste Achterhoekse collectieve project met elektriciteit uit stortgas gerealiseerd. AGEM neemt het initiatief een coöperatie op te richten, bestaande uit inwoners van Zelhem, Halle, Hengelo, Hummelo en een deel van Doetinchem, die hiermee de kans krijgen mede-eigenaar te worden van de coöperatie en hiermee hun eigen Achterhoekse Energie op gaan wekken.

In de afvalberg is een afbraakproces gaande waarbij gasvorming ontstaat. Met het verbranden van het methaangas, dat wettelijk verplicht is vanwege de invloed van het gas op het milieu, kan door het draaien van de gasmotor echte Achterhoekse energie worden opgewekt.
De huidige motor in de stortgasinstallatie voldoet echter niet meer en de kans bestaat dat deze daarom stil komt te staan en er hiermee een fantastische kans voor de Achterhoek verloren gaat. AGEM heeft een plan bedacht om deze kans toch te kunnen benutten en neemt het initiatief om een coöperatie op te richten, bestaande uit inwoners en bedrijven uit de 'postcoderoos' om De Langenberg heen.

De nieuw op te richten energiecoöperatie neemt het eigendom van de stortgasinstallatie over en laat een nieuwe motor plaatsen. Zo zorgt de coöperatie voor haar eigen duurzame energie en ontvangen de deelnemers daarvoor vrijstelling van energiebelasting. Daarnaast vormt de coöperatie een duurzaamheidsfonds. Met dit fonds kunnen in de toekomst vaker projecten worden gerealiseerd die bijdragen aan een energie-neutrale Achterhoek, zoals een lokaal zonnedak of grondgebonden zonnepark.

Inwoners of bedrijven uit postcodegebieden 7021, 7002, 7004, 7009, 7025, 7255, 7256 en 6999 komen in aanmerking voor dit project. Er zijn 1.700 certificaten beschikbaar. Meedoen kan al vanaf één certificaat.

Wie meer wil weten hierover is op vrijdagmiddag 20 juli welkom bij AGEM in innovatiecentrum De Steck (Raadhuisstraat 25), in Doetinchem voor meer informatie over dit project. Ook kinderen zijn van harte welkom.
Meer informatie over BioZon is te vinden op www.biozon.nu. Actuele info over de energie-doe-dag via de Facebook pagina van AGEM: www.facebook.com/AGEM2030.

BioZon Achterhoek is een initiatief van AGEM: een coöperatie waar acht gemeenten en acht burger-energiecoöperaties lid van zijn. Dit project draagt bij aan een energie-neutrale Achterhoek en zorgt voor bewustwording en sociale innovatie en heeft ook op langere termijn grote invloed, door het vullen van het duurzaamheidsfonds. AGEM is een voorloper in de energietransitie en wil hiermee een informerende en bewustmakende rol spelen. AGEM heeft geen winstoogmerk.

Column

Zwerfafval

Mocht u – hetgeen ik niet hoop – nog van plan zijn om ooit een sigarettenpeuk weg te gooien, doe dat dan niet in België. En al helemaal niet in het zicht van een Rijkswachter. Bij onze zuiderburen wordt zulks namelijk bestraft met een boete die tussen de vijftig en honderd euro ligt.
Die wetenschap heb ik niet uit eigen ervaring. Ik las het in Stad Doetinchem, de krant die alle Durkumers elke week gratis in de bus krijgen. Daarin stond vorige week een artikel over de Zwerfafvalbrigade uit Gaanderen, een groep mensen die voortaan maandelijks op stap gaat om het centrum van het dorp te ontdoen van zwerfafval.
Dat ligt daar volop, zo bleek de eerste keer dat de brigade op weg was. Blikjes, flesjes, verpakkingen, restanten van ballonnen en vooral…. heel veel sigarettenpeuken!

'Ach, een paar peukjes', zult u misschien denken. Maar een paar peuken kunnen al grote problemen opleveren, zo las ik in het artikel. Voor vogels kunnen ze een uiterst giftige en dus fatale maaltijd vormen. En volgens Fred Pleyte van de Zwerfafvalbrigade kunnen bij een regenbuitje de nicotine en al die andere rotzooi die in sigaretten zit gemakkelijk in de bodem en dus in het grondwater terecht komen.

Goh, had ik dat maar eerder geweten. Want in al die de jaren dat ik heb gerookt (bij elkaar waren dat er meer dan veertig, sukkel dat ik was!) heb ik heel wat keren de peuk van mijn shaggie weggegooid. Gewoon op straat, soms zelfs uit mijn autoraampje. Gedachteloos? Nou eerder stommiteit, zeg ik nu. Maar feit is dat ik het deed. Alleen met peukjes, trouwens. Want ik ben keurig opgevoed. Als kind al stopte ik de papiertjes van zuurtjes en toffees keurig in mijn zak, om ze thuis pikkend en wel in de vuilnisbak te gooien. Een plastic flesje of een boterhamzakje van me afgooien? Ik heb me er nog nooit aan bezondigd. Waarom dan wel die peuken? Tja, ik weet het eerlijk gezegd zelf ook niet.

Overigens ben ik met het weggooien van sigarettenpeuken op een gegeven moment wél gestopt. Nog voordat ik stopte met roken. Dat was nadat mijn liefste me er op wees dat een peuk zo lang blijft liggen. Ook als er geen filter aan zit, kan het weken, zelfs wel maanden duren voordat zo'n laatste eindje sigaret is verdwenen. Terwijl een hondendrol (om zomaar iets anders te noemen) soms al na een paar dagen in het niets lijkt te zijn opgelost. Blijkbaar zijn er geen miertjes, torretjes of andere kleine beestjes die tabak en papier lusten. Of misschien weten ze wel dat sigaretten slecht voor je zijn en laten ze daarom die peuken liggen. Zijn ze dus verstandiger dan ik vroeger was.

Overigens doe ik tegenwoordig boete voor al die peuken die ik in mijn rokersjaren in het milieu heb achtergelaten. Ik vorm in mijn eentje ook een soort zwerfafvalbrigade. Op mijn dagelijkse ochtendwandeling met mijn hondjes neem ik van tijd tot tijd mijn werkhandschoenen en een vuilniszak mee. Vooral bij dat ene bankje waar je zo fijn kunt 'chillen', liggen vaak blikjes, flesjes en peuken van (pret)sigaretten. Die ruim ik dan op. Voor de peukjes heb ik trouwens ook nog zo'n grijper bij me. Want probeer die dingen maar eens op te rapen met werkhandschoenen aan. Dat lukt je dus niet!

Column

Roeken

Nee, ik ga het ditmaal niet hebben over die kraai-achtige zwarte vogels. Ook niet over duiven, ook al klink 'k Roek-oe wel als verliefde duif die zijn partner mist.
Maar 'k Roek-oe is geen ornithologische term. U en ik kunnen het gewoon tegen elk ander persoon zeggen. Alleen zou ik het niet doen, want voor je het weet krijg je een klap voor je kop. 'k Roek-oe betekent namelijk: ik ruik je. En dan wel in de betekenis: je stinkt!

Toch betekent roeken (of ruken) letterlijk vertaald gewoon ruiken. In het Achterhoeks kun je ook best zeggen: wat roekt die bloom'n lekker. Maar ook: Wat hebt die bloom'n 'n lekkere rökke. Of: Wat zit d'r 'n lekkere rökke (of loch) an die bloom'n. Maar als je van een persoon zegt dat ie een scharpe rökke heeft, dan wil dat weer zeggen, dat hij een goede neus heeft, goed kan ruiken dus. Zo iemand kan dus ook goed beoordelen of een ander persoon stinkt.

Stinken heet ook in het Achterhoeks stinken. Al kan de i in dat woord in vervoegingen een u worden. Rond Eibergen bijvoorbeeld kun je horen: Het stunk hier. Maar in Lochem blijft het stinken. Bijvoorbeeld in dat bekende kinder-aftelrijmpje: Usken, busken, bonenstro/wee stinkt hier zo?/Dat is den olden griezen man/den zo akelig stinken kan.

Stinken is trouwens wel 'modern' Achterhoeks. In vroeger tijden had men het over äöteren. En ook wel over ulken. Welk woord verwees naar de ulk. Ofwel de bunzing. Ons eigen stinkdier!

Fietsen over grenzen in de Achterhoek

Een grenspaal, te vinden in het boek Dinxperlo in oude ansichten. Foto: PR

ACHTERHOEK - Het erfgoedfestival Over Grenzen loopt tot en met 22 juli en biedt meer dan 200 activiteiten verspreid over Gelderland, Limburg en Noordrijn-Westfalen.

Stichting Kasteelstad organiseert een vierdelige serie fietstochten door de omgeving van 's-Heerenberg. Op woensdag 18 juli is de slotdag met keuze uit verschillende fietstochten. Een route fietsen kan op eigen gelegenheid. Starttijd tussen 10.00 en 12.00 uur in 's-Heerenberg aan de parkeerplaats aan de Emmerichseweg naast grenscafé 'de Peer'.

In het kader van het erfgoedfestival en 250 jaar grens heeft VVV Dinxperlo een fietstocht uitgezet langs de grens met verschillende grensovergangen. De fietstocht loopt zowel door Nederland als Duitsland. Er is keuze uit drie verschillende afstanden. De langste route loopt naar het Duitse Burlo waar in 1766 het verdrag van Burlo werd getekend. Daarmee werd de grens, zoals we die nu nog kennen, vastgelegd. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij VVV Dinxperlo, Raadhuisstraat 8 in Dinxperlo.

Smokkeltocht met gids
Wandel op woensdag 11 of 18 juli mee met een smokkelgids langs de Duits-Nederlandse grens. De gids vertelt onderweg smeuïge verhalen over het smokkelverleden dat zich hier op de grens heeft afgespeeld. De tocht start om 13.30 uur bij VVV Dinxperlo. Aanmelden kan op beide dagen tot 12.00 uur bij het VVV kantoor, Raadhuisstraat 8 in Dinxperlo.

De wandelroute GrenzeLoos is een bewegwijzerde wandelroute door de grensdorpen Dinxperlo en het Duitse Suderwick. De landsgrens loopt in deze dorpen dwars over de stoeptegels. Ontdek aan de hand van oude anekdotes het bijzondere grensverleden van dit grensgebied. Het routeboekje is verkrijgbaar bij VVV Dinxperlo, Raadhuisstraat 8 in Dinxperlo. De route start bij Toeristisch Overstappunt (TOP) Brüggenhütte, Hahnerfeld 23 in Isselburg of bij Toeristisch Overstappunt (TOP) Welinkbos, Aaltenseweg in Dinxperlo.


Vanaf mijn 6e levensjaar is BMX niet meer weg te denken uit mijn leven. Mijn ouders zochten destijds een sport voor mijn broertje en omdat hij altijd op een fietsje zat te stunten, kwamen ze al snel uit bij BMX. Zelf voetbalde ik in die tijd, maar toen ik eenmaal ging kijken bij mijn broertje op de BMX, was ik direct verkocht. Ik werd lid van de BMX-club in Haaksbergen.

Na een jaar trainen startte ik met wedstrijden rijden. Aanvankelijk reed ik overal achteraan, maar na een paar jaar ging dat al beter. Ik won regionale wedstrijden en toen mijn ouders hoorden dat het WK naar Nederland zou komen, gingen we er vol voor. Ik reed nationale en internationale wedstrijden en wist me te plaatsen voor het wereldkampioenschap in 2014, in Ahoy Rotterdam. Het was mijn allereerste WK en dit ging uitzonderlijk goed: ik haalde de finale! Daarna had ik de smaak goed te pakken. In 2015 pakte ik zilver op het Europees kampioenschap en stond ik weer in de finale van het WK. Ook in de daaropvolgende jaren reed ik nog een WK en stond ik in de finale van twee Europees kampioenschappen.

Trainen in de regio
Topsport beoefenen in deze regio is echter wel lastig, er zijn namelijk niet veel BMX-banen in de Achterhoek. Gelukkig werd ik eind 2016 gevraagd voor het RTC, een trainingsgroep vanuit de KNWU. Met deze groep, waarin ik samen train met zeven jongens, zitten we vaak in Klazienaveen voor baan- en krachttrainingen. Ik volg bij het RTC structureel weekschema's met trainingen, zoals core-sessies, sprinten, kracht-, mobiliteit- en natuurlijk baantraining. Het schema wordt afgestemd op de wedstrijden waar wij moeten presteren, zoals bijvoorbeeld het WK in Azerbeidzjan…

WK in Azerbeidzjan
Een aantal weken geleden kwam ik terug uit Azerbeidzjan. Het WK verliep bizar voor mij. Nadat mijn schouder uit de kom schoot in de halve finale, plaatste ik me namelijk alsnog voor de finale. Die heb ik, ondanks mijn blessure, nog uit weten te fietsen. Zo eindigde ik op een zevende plek, niet verkeerd! Nu herstel ik van mijn schouderblessure. Het Nederlands kampioenschap probeer ik te rijden maar het Europees kampioenschap in Frankrijk moet ik helaas laten gaan. Een voordeel is wel dat ik naar de Zwarte Cross kan!

Deelname aan de Zwarte Cross Talententuin
Sinds de start, in 2017, maak ik onderdeel uit van de Zwarte Cross Talententuin. De Zwarte Cross is natuurlijk een heel groot begrip en het voelt als een eer om bij de Talententuin te mogen horen. Ik schrijf tweewekelijks een blog en ik krijg altijd leuke feedback van mensen. Ik hoop daarmee mensen te bereiken en sponsoren te vinden, wat erg lastig is aangezien BMX lang niet zo bekend is als voetbal. Echter heb ik sponsoren nodig om zoveel mogelijk – vooral internationale – wedstrijden te rijden en hoog te eindigen op de ranglijst. Dat hoop ik in de toekomst te kunnen blijven doen!

Korting bij Villa Mondriaan op vertoon van Zwarte Cross-kaartje

WINTERSWIJK - Museum Villa Mondriaan houdt van Achterhoekse festivals. Afgelopen maand organiseerde het museum een ware Moñdriana Moñdriana-area tijdens Mañana Mañana in Vorden. Het hele festival konden mensen hier terecht voor allerlei workshops en werd er met het hele festival gewerkt aan een grote versie van Mondriaans bekendste schilderij: de 'Victory Boogie Woogie'. Komend weekend is het alweer tijd voor het grote broertje van Mañana Mañana, namelijk de Zwarte Cross. Uit liefde voor de Achterhoekse festivals krijgen daarom alle Zwarte Cross-gangers op vertoon van hun kaartje de hele maand juli korting op hun museumbezoek. Voor slechts zeven euro, inclusief warme drank en een audiotour, kunnen zij dan museum Villa Mondriaan bezoeken. Museum Villa Mondriaan is open van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur.

OPENLUCHT VLOOIENMARKT DOESBURG zon. 15 juli 10 - 17 uur grasveld naast 't Olde Ras Drempter Dijk info kraamhuur 06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl.

OPENLUCHT VLOOIENMARKT DUIVEN zon. 22 juli 10 - 17 uur Horstenpark, Horstenparklaan 4 Info kraamhuur Tel. 06-3910 8152 animo-vlooienmarkten.nl.

Hiva Zelhem de meest veelzijdige kringloop in de regio! Industriepark 5A, Zelhem. 0653154507 wo t/m vr 12-17, za 10-15 uur.

VERZILVER nu uw oude GOUD ! T.k.gevr.tegen prima prijs: (oude) gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv. munten, muntenverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH.

Te koop aardbeien en NU ZELF plukken bosbes braam rode zwarte kruisbes bes kers enz. fruitschuur Peppelmansdijk 24 Gaanderen 7011JC www.fruitschuur.com.

Bosbessen, aardbeien, kersen, frambozen, rode-zwarte-en kruisbessen, nieuwe aardappels. Peppelman,Twenteroute 5, Heelweg. 0315-241616.

OPENLUCHT VLOOIENMARKT DOESBURG zon. 15 juli 10 - 17 uur grasveld naast 't Olde Ras Drempter Dijk info kraamhuur 06-39108152 animo-vlooienmarkten.nl.

OPENLUCHT VLOOIENMARKT DUIVEN zon. 22 juli 10 - 17 uur Horstenpark, Horstenparklaan 4 Info kraamhuur Tel. 06-3910 8152 animo-vlooienmarkten.nl.

Hiva Zelhem de meest veelzijdige kringloop in de regio! Industriepark 5A, Zelhem. 0653154507 wo t/m vr 12-17, za 10-15 uur.

VERZILVER nu uw oude GOUD ! T.k.gevr.tegen prima prijs: (oude) gouden sieraden, gouden tientjes, Krugerranden e.a. gouden en zilv. munten, muntenverzamelingen etc. Kevelam Garderen 0577-461955 lid NVMH.

Te koop aardbeien en NU ZELF plukken bosbes braam rode zwarte kruisbes bes kers enz. fruitschuur Peppelmansdijk 24 Gaanderen 7011JC www.fruitschuur.com.

Camping zoekt Tourcaravan te koop Bel: 06-21819821.